Sosyal Denge Tazminatı 2023 2024-2025 Güncel

Sosyal Denge Tazminatı 2023

Sosyal denge tazminatı, kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını iyileştirmek amacıyla, toplu sözleşme sürecinde, sendikalarla imzaladıkları sözleşmeler kapsamında ödedikleri bir ek ödemedir. Sosyal denge tazminatı, kamu görevlilerinin maaşlarını, enflasyon karşısında korumaya yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.

Sosyal Denge Tazminatının Hukuki Dayanağı

Sosyal denge tazminatı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 43. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, “Kamu kurum ve kuruluşları, personel istihdam planlarında yer alan unvanlar ve kadrolar için, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümlerini de dikkate alarak, kurumların mali durumu ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurulmak suretiyle, Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kriterler çerçevesinde, sözleşmeli ve sürekli işçileri de kapsayacak şekilde, sosyal denge tazminatı ödenebilir.”

Sosyal Denge Tazminatının Hesaplanması

Sosyal denge tazminatı, kamu kurum ve kuruluşlarının mali durumu ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak, Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kriterler çerçevesinde belirlenir. Bu kriterler, kamu kurum ve kuruluşunun bütçe gelirleri, personel giderleri, hizmetin niteliği ve önemi gibi unsurları kapsayabilir.

Sosyal denge tazminatı, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerine ek olarak ödenir. Bu tazminat, maaşla birlikte ödenebileceği gibi, aylık olarak da ödenebilir.

Sosyal Denge Tazminatının Ödenmesi

Sosyal denge tazminatı, kamu kurum ve kuruluşları ile sendikalar arasında imzalanan toplu sözleşmeler kapsamında ödenir. Bu tazminat, toplu sözleşmenin yürürlük süresi boyunca ödenmeye devam eder.

Sosyal Denge Tazminatının Vergilendirilmesi

Sosyal denge tazminatı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesine göre, istisna kapsamındadır. Bu nedenle, sosyal denge tazminatı üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmaz.

Sosyal Denge Tazminatının İptali

Sosyal denge tazminatı, kamu kurum ve kuruluşları ile sendikalar arasında imzalanan toplu sözleşmelerin hükümlerine göre ödenir. Bu nedenle, toplu sözleşmenin feshi veya hükümsüz hale gelmesi halinde, sosyal denge tazminatı da ödenmez.

2023 Yılı Sosyal Denge Tazminatı Tutarları

2023 yılı için, kamu kurum ve kuruluşlarının büyük bir kısmında, sosyal denge tazminatı tutarları, enflasyon oranına paralel olarak arttırılmıştır. Bu kapsamda, 2022 yılında ortalama 1.100 TL olan sosyal denge tazminatı tutarları, 2023 yılında ortalama 1.750 TL’ye yükselmiştir.

Örneğin, Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan bir memurun 2022 yılı sosyal denge tazminatı tutarı 1.100 TL iken, 2023 yılı için bu tutar 1.750 TL’ye yükselmiştir.

Sosyal Denge Tazminatının Önemi

Sosyal denge tazminatı, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını iyileştirmek amacıyla önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu tazminat, kamu görevlilerinin maaşlarını, enflasyon karşısında korumaya yardımcı olmakta ve kamu görevlilerinin yaşam standartlarını yükseltmektedir.

Sosyal Denge Tazminatının Geleceği

Sosyal denge tazminatı, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını iyileştirmek amacıyla önemli bir araç olmaya devam etmektedir. Bu nedenle, sosyal denge tazminatı uygulamasının, önümüzdeki yıllarda da devam etmesi beklenmektedir.

Sosyal Denge Tazminatı ile İlgili Diğer Hususlar

  • Sosyal denge tazminatı, kamu kurum ve kuruluşları ile sendikalar arasında imzalanan toplu sözleşmeler kapsamında ödendiğinden, bu tazminatın ödenip ödenmeyeceği, toplu sözleşmenin hükümlerine göre belirlenir.
  • Sosyal denge tazminatı, kamu kurum ve kuruluşlarının mali durumu ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak belirlendiğinden, bu tazminatın tutarı, kamu kurum ve kuruluşlarına göre farklılık gösterebilir.
  • Sosyal denge tazminatı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesine göre istisna kapsamında olduğundan, bu tazminat üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi

Yayımlandı

kategorisi