Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Ücreti 2024-2025 Güncel

Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Ücreti

Giriş

Sözleşmeli öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istihdam edilen ve belirli süreli sözleşmelerle görev yapan öğretmenlerdir. Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlere göre daha az sosyal hakka sahip olmakla birlikte, ek ders ücreti konusunda kadrolu öğretmenlerle eşit haklara sahiptirler.

Ek ders ücreti, öğretmenlerin fiilen yaptıkları ders, sınav, nöbet ve benzeri görevleri karşılığında aldıkları ücrettir. Ek ders ücreti, öğretmenlerin maaşlarını önemli ölçüde artıran bir unsurdur.

Bu makalede, sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücreti ile ilgili temel bilgilere yer verilecektir.

Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Ücreti Hesaplaması

Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücreti, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

Ek ders ücreti = (ders saati ücreti * ek ders görevi sayısı) - (vergi ve kesintiler)

Ders saati ücreti, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen bir katsayıya göre hesaplanır. 2023 yılı için ders saati ücreti 75,15 TL’dir.

Ek ders görevi sayısı, sözleşmeli öğretmenin yaptığı ders, sınav, nöbet ve benzeri görevlerin sayısıdır.

Vergi ve kesintiler, ek ders ücretinden yapılan vergi ve kesintilerdir.

Örneğin, 2023 yılı için 10 saat ek ders görevi yapan bir sözleşmeli öğretmenin ek ders ücreti aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Ek ders ücreti = (75,15 TL * 10 saat) - (vergi ve kesintiler)

**Ek ders ücreti = 751,50 TL – (vergi ve kesintiler)

Vergi ve kesintiler, sözleşmeli öğretmenin vergi dilimine ve diğer sosyal güvencesine göre değişeceğinden, kesin bir tutar belirtilmemiştir.

Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Görevleri

Sözleşmeli öğretmenlere, aşağıdaki görevler için ek ders ücreti ödenir:

  • Ders verme
  • Sınav görevi
  • Nöbet tutma
  • Kurs, seminer ve benzeri etkinliklerde görev alma
  • Eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli diğer görevler

Ders verme, sözleşmeli öğretmenlerin en çok yaptığı ek ders görevidir. Sözleşmeli öğretmenler, haftada 30 saate kadar ek ders görevi alabilirler.

Sınav görevi, sözleşmeli öğretmenlere, merkezi sınavlarda, kurum içi sınavlarda ve benzeri sınavlarda görevlendirilmeleri halinde ödenir.

Nöbet tutma, sözleşmeli öğretmenlere, okulların açık olduğu zamanlarda nöbet tutmaları halinde ödenir.

Kurs, seminer ve benzeri etkinliklerde görev alma, sözleşmeli öğretmenlere, bu tür etkinliklerde görevlendirilmeleri halinde ödenir.

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli diğer görevler, sözleşmeli öğretmenlere, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli görülen diğer görevler için ödenir.

Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Ücreti Zammı

Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez zamlanır. Zam oranı, memur maaş zam oranına göre belirlenir.

2023 yılı için sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerine %25 zam yapılmıştır.

Sonuç

Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleri, öğretmenlerin maaşlarını önemli ölçüde artıran bir unsurdur. Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlerle eşit haklara sahip olduklarından, ek ders ücretleri de kadrolu öğretmenlerle aynıdır.

Sözleşmeli öğretmenler, 2023 yılı için 75,15 TL’lik ders saati ücreti üzerinden ek ders ücreti almaktadırlar. Sözleşmeli öğretmenler, haftada 30 saate kadar ek ders görevi alabilirler.

Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez zamlanır. Zam oranı, memur maaş zam oranına göre belirlenir.


Yayımlandı

kategorisi