Su Abonelik Ücreti 2023 2024-2025 Güncel

2023 Su Abonelik Ücretleri

Su, insan yaşamının en temel gereksinimlerinden biridir. Bu nedenle, suyun sağlıklı ve güvenilir bir şekilde temini ve dağıtımı büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de suyun temini ve dağıtımı, belediyeler tarafından yapılmaktadır. Belediyeler, su aboneliği için çeşitli ücretler talep etmektedir. Bu ücretler, abonelik türüne, sayaç çapına ve tüketim miktarına göre değişiklik göstermektedir.

2023 yılında Türkiye’deki belediyeler tarafından talep edilen su abonelik ücretleri şu şekildedir:

Abonelik Türü Abonelik Ücreti
Konut 575,91 TL
İşyeri 981,63 TL
Sanayi Sayaç çapına göre değişmektedir
İnşaat 6.473,10 TL

Abonelik Ücretlerine Ne Dahildir?

Su abonelik ücretlerine, aşağıdakiler dahildir:

 • Su bağlantı bedeli
 • Sayaç ücreti
 • Teminat bedeli
 • Abonelik başvuru ücreti

Su Bağlantı Bedeli

Su bağlantı bedeli, suyun abonenin bulunduğu yere getirilmesi için yapılan masrafları karşılamak amacıyla tahsil edilen bir ücrettir. Su bağlantı bedeli, abonenin bulunduğu yere göre değişiklik göstermektedir.

Sayaç Ücreti

Sayaç ücreti, abonenin su tüketimini ölçmek için kullanılan sayacın bedelidir. Sayaç ücreti, sayaç çapına göre değişiklik göstermektedir.

Teminat Bedeli

Teminat bedeli, abonenin su borcunu ödememesi durumunda ödemesini garanti altına almak amacıyla tahsil edilen bir ücrettir. Teminat bedeli, abonelik türüne göre değişiklik göstermektedir.

Abonelik Başvuru Ücreti

Abonelik başvuru ücreti, su aboneliği için başvuruda bulunan kişilerden tahsil edilen bir ücrettir. Abonelik başvuru ücreti, belediyeler tarafından belirlenmektedir.

Su Aboneliği Nasıl Yapılır?

Su aboneliği yapmak için, öncelikle belediyenin ilgili birimlerine başvuruda bulunulması gerekmektedir. Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler ibraz edilmelidir:

 • T.C. kimlik belgesi
 • İkametgâh belgesi
 • Yapı ruhsatı (varsa)
 • Vergi kimlik numarası (işyeri için)

Başvuru değerlendirildikten sonra, abonelik onaylanırsa abonelik ücreti ödenmesi gerekmektedir. Abonelik ücreti ödendikten sonra, aboneliğe ait bilgiler belediyenin sistemine kaydedilir ve abonelik başlatılır.

Su Abonelik Ücretleri Hakkında İndirimler

Bazı durumlarda, su abonelik ücretlerinden indirim uygulanabilmektedir. Bu indirimler, aşağıdakiler gibi durumlarda uygulanabilmektedir:

 • Şehit, gazi ve engelliler
 • 3294 sayılı yasa kapsamında öksüz, yetim ve dul maaşı alanlar
 • 2022 sayılı yasa kapsamında sosyal yardım alan kişiler

Bu indirimlerden faydalanmak için, ilgili belgelerin belediyeye ibraz edilmesi gerekmektedir.

Su Abonelik Ücretlerinin Artması

Su abonelik ücretleri, her yıl belediyeler tarafından belirlenmektedir. 2023 yılında, su abonelik ücretleri ortalama %50 oranında artırılmıştır. Bu artış, suyun temini ve dağıtımı için yapılan masrafların artması nedeniyle yapılmıştır.

Sonuç olarak, 2023 yılında Türkiye’deki belediyeler tarafından talep edilen su abonelik ücretleri, abonelik türüne, sayaç çapına ve tüketim miktarına göre değişiklik göstermektedir. Abonelik ücretlerine, su bağlantı bedeli, sayaç ücreti, teminat bedeli ve abonelik başvuru ücreti dahildir. Bazı durumlarda, su abonelik ücretlerinden indirim uygulanabilmektedir.


Yayımlandı

kategorisi