Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti 2024-2025 Güncel

Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti

Tazminat davaları, bir kişinin başka bir kişi veya kurum tarafından uğradığı zararın karşılanması için açılan davalardır. Bu davalarda, zarar gören taraf, uğradığı zararın karşılanması için maddi ve/veya manevi tazminat talep edebilir.

Tazminat davalarında vekalet ücreti, yargılama giderlerinden biridir. Yargılama giderleri, davanın taraflarına, yargılama sürecinde yapılan masrafları karşılamak için yüklenen giderlerdir. Vekalet ücreti, avukatların dava sürecindeki çalışmaları karşılığında ödenen ücrettir.

Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti Hesaplanması

Tazminat davalarında vekalet ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre belirlenir. Tarifenin üçüncü kısmı, tazminat davaları için uygulanan vekalet ücretlerini düzenler.

Manevi tazminat davalarında vekalet ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden hesaplanır. Örneğin, 100.000 TL manevi tazminat talepli bir davada, davacı lehine 50.000 TL manevi tazminata hükmedilirse, vekalet ücreti de 50.000 TL üzerinden hesaplanır.

Maddi tazminat davalarında vekalet ücreti, dava konusunun niteliğine göre değişebilir. Örneğin, iş kazası nedeniyle maddi tazminat talepli bir davada, vekalet ücreti, dava konusunun büyüklüğüne ve işçinin uğradığı zararın ağırlığına göre belirlenir.

Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti İndirimi

Tazminat davalarında vekalet ücreti, bazı durumlarda indirime tabi tutulabilir. Bu durumlar şunlardır:

  • Davanın konusunun önemsiz olması
  • Davanın basit olması
  • Davanın kısa sürede sonuçlanması
  • Davanın taraflarının ekonomik durumunun kötü olması

Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti Yargıtay Kararları

Yargıtay, tazminat davalarında vekalet ücreti konusunda birçok karar vermiştir. Bu kararlarda, vekalet ücretinin objektif ve adil bir şekilde belirlenmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Yargıtay’ın tazminat davalarında vekalet ücreti konusunda verdiği bazı önemli kararlar şunlardır:

  • Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, 2017/10811 E., 2018/1736 K. sayılı kararında, davanın konusunun önemsiz olması nedeniyle vekalet ücretinin indirime tabi tutulmasına karar vermiştir.
  • Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 2018/4981 E., 2018/10232 K. sayılı kararında, davanın basit olması nedeniyle vekalet ücretinin indirime tabi tutulmasına karar vermiştir.
  • Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, 2019/1191 E., 2020/2672 K. sayılı kararında, davanın kısa sürede sonuçlanması nedeniyle vekalet ücretinin indirime tabi tutulmasına karar vermiştir.
  • Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2020/1194 E., 2021/2464 K. sayılı kararında, davanın taraflarının ekonomik durumunun kötü olması nedeniyle vekalet ücretinin indirime tabi tutulmasına karar vermiştir.

Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti Ödeme Zorunluluğu

Tazminat davalarında vekalet ücreti, yargılama giderlerinden biridir. Yargılama giderleri, davanın taraflarına, yargılama sürecinde yapılan masrafları karşılamak için yüklenen giderlerdir. Bu nedenle, tazminat davalarında vekalet ücreti, davanın kazanan tarafına yüklenir.

Davanın kaybeden tarafı, vekalet ücretini, davanın kazanan tarafına ödemek zorundadır. Vekalet ücreti, dava sonunda, mahkeme tarafından hüküm altına alınır.

Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti Ödenmemesi

Tazminat davalarında vekalet ücretini ödemeyen taraf, icra yoluyla ödemeye zorlanabilir. Bu durumda, vekalet ücreti, mahkeme tarafından belirlenen oran üzerinden faiziyle birlikte tahsil edilir.

Sonuç

Tazminat davalarında vekalet ücreti, yargılama giderlerinden biridir ve davanın kazanan tarafına yüklenir. Vekalet ücreti, Avukatlık Asgari Ücret


Yayımlandı

kategorisi