Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır 2024-2025 Güncel

Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Tazminat, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde işçiye veya işverene ödenen bir ödemedir. Tazminat türleri, iş sözleşmesinin sona ermesi nedenine göre farklılık gösterir.

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işçinin ölümü, işverenin iflası veya işyerinin kapanması gibi nedenlerle sona ermesi halinde işçiye ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının hesaplanmasında, işçinin çalıştığı süre ve son aldığı ücret esas alınır.

Kıdem tazminatı hesaplama formülü:

Kıdem tazminatı = (İşçinin son aldığı ücret x Çalışılan süre x 30) / 360

Örnek:

Bir işçi, 10 yıl boyunca 5.000 TL ücretle çalışmış olsun. Bu durumda işçinin kıdem tazminatı tutarı şu şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (5.000 TL x 10 yıl x 30) / 360
Kıdem tazminatı = 1.666,67 TL

Kıdem tazminatının tavanı

Kıdem tazminatı, her yıl için brüt asgari ücretin 30 günlük tutarını geçemez. 2023 yılı için kıdem tazminatı tavanı 23.489,83 TL’dir.

Kıdem tazminatı ödeme zamanı

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 2 ay içinde ödenmelidir. Bu sürenin aşılması halinde işçi, gecikme zammı talep edebilir.

İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi halinde işçiye ödenen bir tazminat türüdür. İhbar tazminatının hesaplanmasında, işçinin kıdemi ve brüt ücreti esas alınır.

İhbar tazminatı hesaplama formülü:

İhbar tazminatı = (İşçinin brüt ücreti x Çalışılan süre) / 30

Örnek:

Bir işçi, 5 yıl boyunca 5.000 TL ücretle çalışmış olsun. Bu durumda işçinin ihbar tazminatı tutarı şu şekilde hesaplanır:

İhbar tazminatı = (5.000 TL x 5 yıl) / 30
İhbar tazminatı = 833,33 TL

İhbar tazminatının tavanı

İhbar tazminatı, her yıl için brüt asgari ücretin 30 günlük tutarını geçemez. 2023 yılı için ihbar tazminatı tavanı 23.489,83 TL’dir.

İhbar tazminatı ödeme zamanı

İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte ödenmelidir.

İşverenin Kıdem ve İhbar Tazminatı Ödeme Yükümlülüğü

İş sözleşmesinin sona ermesi halinde işveren, işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü altındadır. Bu yükümlülük, işverenin işçiyi işten çıkarması veya işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi halinde de geçerlidir.

İşçinin Kıdem ve İhbar Tazminatı Ödeme Talebi

İşçi, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde kıdem ve ihbar tazminatı ödeme talebini, işverene yazılı olarak bildirmelidir. İşveren, işçinin talebini 2 ay içinde yerine getirmezse, işçi iş mahkemesine başvurabilir.

İşverenin Kıdem ve İhbar Tazminatı Ödememesinin Sonuçları

İşveren, işçiye kıdem ve ihbar tazminatını ödemezse, işçiye gecikme zammı ve icra inkâr tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Kıdem ve İhbar Tazminatı İle İlgili Diğer Hususlar

  • Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde işçinin işini kaybetmesinden kaynaklanan maddi kayıplarını telafi etmek amacıyla ödenen bir tazminattır.
  • İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından

Yayımlandı

kategorisi