Tazminat Ne Zaman Yatar 2024-2025 Güncel

Tazminat Ne Zaman Yatar?

Tazminat, bir sözleşmenin feshi veya bir zararın karşılığı olarak ödenen paradır. İş hukukunda tazminat, iş sözleşmesinin feshi sonucunda işçiye ödenen bir paradır. İş sözleşmesinin feshi sonucunda işçiye ödenen tazminat türleri şunlardır:

 • Kıdem tazminatı: İşçi, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız veya geçerli bir sebep olmaksızın feshedilmesi durumunda kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarındadır.
 • İhbar tazminatı: İş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından belirli bir süre önce feshedilmesi durumunda ihbar tazminatı ödenir. İhbar tazminatının miktarı, işçinin kıdem süresine göre değişmektedir.
 • İş güvencesi tazminatı: İş sözleşmesinin işveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle feshedilmesi durumunda iş güvencesi tazminatı ödenir. İş güvencesi tazminatının miktarı, işçinin kıdem süresine göre değişmektedir.
 • Diğer tazminatlar: İş sözleşmesinin feshi sonucunda işçiye ödenebilecek diğer tazminat türleri şunlardır:
  • **İşverenin işçiye sağladığı eğitim giderlerinin tazmini
  • **İşçinin işyerinde kullanmış olduğu araç ve gereçlerin tazmini
  • **İşçinin işyerinde yapmış olduğu masrafların tazmini
  • **İşçinin işyerinde uğradığı maddi ve manevi zararların tazmini

Tazminatın Ödenmesi

İş sözleşmesinin feshi sonucunda işçiye ödenmesi gereken tazminatlar, işveren tarafından işçiye ödenmelidir. Tazminat ödemesi, iş sözleşmesinin feshi tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde yapılmalıdır. Tazminat ödemesi, işçiye elden veya banka havalesi yoluyla yapılabilir.

İşveren, tazminat ödemesini zamanında yapmazsa, işçi yasal yollara başvurarak tazminatını alabilir. İşçi, işverene karşı tazminat davası açabilir veya Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) başvuruda bulunabilir.

Tazminat Zamanaşımı

İş sözleşmesinin feshi sonucunda işçiye ödenmesi gereken tazminat alacaklarında zamanaşımı süresi 10 yıldır. Bu süre, iş sözleşmesinin feshi tarihinden itibaren başlar.

Tazminat Hesaplama

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarındadır. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilir.

İhbar tazminatının miktarı, işçinin kıdem süresine göre değişmektedir.

İş güvencesi tazminatının miktarı, işçinin kıdem süresine göre değişmektedir.

Diğer tazminatların miktarı, tazminat türünün niteliğine göre değişmektedir.

Tazminat Ödemelerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İş sözleşmesinin feshi sonucunda işçiye ödenmesi gereken tazminatlarda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Tazminat ödemesi, iş sözleşmesinin feshi tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde yapılmalıdır.
 • Tazminat ödemesi, işçiye elden veya banka havalesi yoluyla yapılabilir.
 • İşveren, tazminat ödemesini zamanında yapmazsa, işçi yasal yollara başvurarak tazminatını alabilir.

Sonuç

Tazminat, iş hukukunda önemli bir kavramdır. İş sözleşmesinin feshi sonucunda işçiye ödenmesi gereken tazminat türleri ve miktarı, iş kanunu ile belirlenmiştir. İşveren, iş sözleşmesinin feshi sonucunda işçiye ödenmesi gereken tazminatları zamanında ve eksiksiz olarak ödemelidir. İşverenin tazminat ödemesini zamanında yapmaması durumunda, işçi yasal yollara başvurarak tazminatını alabilir.


Yayımlandı

kategorisi