Tazminat Şartları 2024-2025 Güncel

Tazminat Şartları

Tazminat, bir sözleşmenin veya yasanın ihlali sonucunda, zarar gören tarafa ödenmesi gereken bedeldir. İş hukukunda tazminat, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi, işçinin iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması gibi durumlarda ödenir.

İş Hukukunda Tazminat Türleri

İş hukukunda tazminat türleri şunlardır:

 • Kıdem tazminatı: İşçinin aynı işverenin işyerinde en az bir yıl kesintisiz çalışması durumunda, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde ödenir.
 • İhbar tazminatı: İşçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi halinde, işverene karşı talep edebileceği tazminattır.
 • Yıllık izin ücreti: İşçinin yıllık izinlerini kullanmaması halinde, işveren tarafından ödenmesi gereken tazminattır.
 • Dolaylı zarar tazminatı: İşçiye, iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması nedeniyle, işverenin kusuru nedeniyle uğradığı zararları karşılamak için ödenen tazminattır.
 • Direkt zarar tazminatı: İşçiye, iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması nedeniyle, işverenin kusuru nedeniyle uğradığı maddi zararları karşılamak için ödenen tazminattır.
 • Mobbing tazminatı: İşçinin işyerinde maruz kaldığı mobbing nedeniyle, işverene karşı talep edebileceği tazminattır.

Kıdem Tazminatı Şartları

Kıdem tazminatı, işçinin aynı işverenin işyerinde en az bir yıl kesintisiz çalışması durumunda, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde ödenir. Kıdem tazminatı miktarı, işçinin brüt ücretinin her yıl için 30 günlük tutarı kadardır.

Kıdem tazminatı alma şartları şunlardır:

 • İşçinin işverenin işyerinde en az bir yıl kesintisiz çalışması.
 • İş sözleşmesinin sona ermesi.
 • İşçinin işverene karşı herhangi bir yasal yükümlülüğünü yerine getirmemesi.

Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız yere feshedilmesi, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi veya iş sözleşmesinin sona ermesi halinde ödenir.

İşveren Tarafından Haksız Fesih Halinde Kıdem Tazminatı

İşveren, işçinin iş sözleşmesini, işçinin iradesi dışında ve işçinin kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle feshedemez. Bu şekilde yapılan fesih, haksız fesih olarak kabul edilir.

İşverenin haksız fesih yapması halinde, işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Ayrıca, işçiye ödenmesi gereken diğer işçilik alacaklarının da ödenmesi gerekir.

İşçi Tarafından Haklı Fesih Halinde Kıdem Tazminatı

İşçi, işverenin iradesi dışında ve işverenin kusurundan kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesini feshedebilir. Bu şekilde yapılan fesih, haklı fesih olarak kabul edilir.

İşçinin haklı fesih yapması halinde, işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak, işçinin işverene karşı herhangi bir yasal yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, kıdem tazminatı hakkı ortadan kalkar.

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Halinde Kıdem Tazminatı

İş sözleşmesi, işçi veya işveren tarafından feshedilebileceği gibi, işçinin emekli olması, işyerinin kapanması veya işyerinin devredilmesi gibi nedenlerle de sona erebilir.

Bu şekilde iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

İhbar Tazminatı Şartları

İşçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi halinde, işverene ihbar tazminatı ödemek zorundadır. İşveren de, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi halinde, işçiye ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

İhbar tazminatı miktarı, işçinin brüt ücretinin çalışılan süreye göre belirlenen oranının karşılığıdır.

İhbar tazminatı alma şartları şunlardır:

 • İşçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi.
 • İşverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi.
 • İşçinin iş

Yayımlandı

kategorisi