Tazminat Sorgulama 2024-2025 Güncel

Tazminat Sorgulama

Tazminat, bir zararın karşılığında, zarar gören kişiye yapılan ödemedir. Tazminat, hukuki bir kavramdır ve tazminatın ödenmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir.

Tazminat sorgulama, bir kişinin tazminat hakkı olup olmadığını öğrenmesi için yaptığı işlemdir. Tazminat sorgulama işlemi, tazminat hakkı olan kişilerin tazminatlarını zamanında ve eksiksiz bir şekilde almalarını sağlar.

Tazminat Sorgulama Türleri

Tazminat sorgulama, farklı türlerde yapılabilir. Tazminat sorgulama türleri, tazminat hakkının kaynağına göre değişiklik gösterir.

İş Hukuku Kapsamında Tazminat Sorgulama

İş hukuku kapsamındaki tazminat sorgulama, iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda işçinin hak ettiği tazminatların olup olmadığını öğrenmesi için yapılan işlemdir. İş hukuku kapsamındaki tazminat sorgulama, işçinin işverene karşı açacağı dava sonucunda yapılan yargılama sonucunda sonuçlanır.

İş hukuku kapsamındaki tazminat sorgulama işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

 1. İşçi, iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 1 yıl içinde işverene ihtarname göndererek tazminat talebinde bulunur.
 2. İşveren, ihtarnamede belirtilen sürede tazminat ödemezse, işçi iş mahkemesinde dava açar.
 3. İş mahkemesi, davanın sonucunda işçinin tazminat talebini kabul ederse, işçinin tazminat miktarını belirler.

Borçlar Hukuku Kapsamında Tazminat Sorgulama

Borçlar hukuku kapsamındaki tazminat sorgulama, bir kişinin başka bir kişiye verdiği zararın karşılığında tazminat ödemesi gerektiği durumlarda yapılan işlemdir. Borçlar hukuku kapsamındaki tazminat sorgulama, zarar gören kişinin zarar veren kişiye karşı açacağı dava sonucunda yapılan yargılama sonucunda sonuçlanır.

Borçlar hukuku kapsamındaki tazminat sorgulama işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

 1. Zarar gören kişi, zarar veren kişiye ihtarname göndererek tazminat talebinde bulunur.
 2. Zarar veren kişi, ihtarnamede belirtilen sürede tazminat ödemezse, zarar gören kişi hukuk mahkemesinde dava açar.
 3. Hukuk mahkemesi, davanın sonucunda zarar gören kişinin tazminat talebini kabul ederse, zarar veren kişinin tazminat miktarını belirler.

Sigorta Hukuku Kapsamında Tazminat Sorgulama

Sigorta hukuku kapsamındaki tazminat sorgulama, bir kişinin sigorta poliçesi kapsamında tazminat talebinde bulunduğu durumlarda yapılan işlemdir. Sigorta hukuku kapsamındaki tazminat sorgulama, sigorta şirketine yapılan başvuru sonucunda sonuçlanır.

Sigorta hukuku kapsamındaki tazminat sorgulama işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

 1. Sigortalı kişi, sigorta şirketine tazminat talebinde bulunur.
 2. Sigorta şirketi, talebi inceleyerek tazminat ödemeye karar verirse, tazminat miktarını sigortalıya bildirir.
 3. Sigorta şirketi, talebi inceleyerek tazminat ödemeye karar vermezse, sigortalı kişi sigorta tahkim kuruluna başvuru yapabilir.

Tazminat Sorgulama Yöntemleri

Tazminat sorgulama işlemi, farklı yöntemlerle yapılabilir. Tazminat sorgulama yöntemleri, tazminat hakkının kaynağına göre değişiklik gösterir.

İş Hukuku Kapsamında Tazminat Sorgulama Yöntemleri

İş hukuku kapsamındaki tazminat sorgulama işlemi, aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir:

 • İşçi, işverene ihtarname göndererek tazminat talebinde bulunabilir.
 • İşçi, iş mahkemesinde dava açabilir.

Borçlar Hukuku Kapsamında Tazminat Sorgulama Yöntemleri

Borçlar hukuku kapsamındaki tazminat sorgulama işlemi, aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir:

 • Zarar gören kişi, zarar veren kişiye ihtarname göndererek tazminat talebinde bulunabilir.
 • Zarar gören kişi, hukuk mahkemesinde dava açabilir.

Sigorta Hukuku Kapsamında Tazminat Sorgulama Yöntemleri

Sigorta hukuku kapsamındaki tazminat sorgulama işlemi, aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir:

 • Sigortalı kişi, sigorta şirketine tazminat talebinde bulunabilir.
 • Sigortalı kişi, sigorta tahkim kuruluna başvuru yapabilir.

Tazminat Sorgulama Yapmanın Faydaları

Tazminat sorgulama yapmanın aşağıdaki faydaları vardır:

 • Bir kişinin tazminat hakkı olup olmadığını öğrenmesini sağlar.
 • Bir

Yayımlandı

kategorisi