Tbb Vekalet Ücreti Hesaplama 2024-2025 Güncel

TBB Vekalet Ücreti Hesaplama

Türkiye Barolar Birliği (TBB), avukatlık ücretlerinin belirlenmesinde esas alınacak asgari ücret tarifesini her yıl güncellemektedir. Bu tarife, avukatlık mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceriye, işin önemine, niteliğine ve süresine göre hesaplanan bir ücrettir.

TBB vekalet ücreti hesaplaması, aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

 1. İşin niteliğini belirlemek

İlk olarak, işin niteliğini belirlemek gerekmektedir. İşin niteliği, dava veya icra takibinin konusunu, taraf sayısını, uyuşmazlığın kapsamını ve hukuki karmaşıklığını ifade eder.

TBB vekalet ücreti tarifesinde, iş niteliğine göre 10 ayrı kategori bulunmaktadır. Bu kategoriler, aşağıdaki gibidir:

 • Aile hukuku
 • Borçlar hukuku
 • Tescil ve tapu hukuku
 • Miras hukuku
 • İş hukuku
 • Sigorta hukuku
 • Ticaret hukuku
 • Medeni usul hukuku
 • Ceza hukuku
 1. İşin önemini belirlemek

İkinci adımda, işin önemini belirlemek gerekmektedir. İşin önemi, dava veya icra takibinin tarafların menfaatleri açısından ne kadar önemli olduğunu ifade eder.

TBB vekalet ücreti tarifesinde, işin önemine göre 3 ayrı kategori bulunmaktadır. Bu kategoriler, aşağıdaki gibidir:

 • Önemli işler
 • Çok önemli işler
 • Son derece önemli işler
 1. İşin süresini belirlemek

Üçüncü adımda, işin süresini belirlemek gerekmektedir. İşin süresi, dava veya icra takibinin başlangıcından sonuna kadar geçen süreyi ifade eder.

TBB vekalet ücreti tarifesinde, işin süresine göre 5 ayrı kategori bulunmaktadır. Bu kategoriler, aşağıdaki gibidir:

 • Kısa süreli işler
 • Orta süreli işler
 • Uzun süreli işler
 • Çok uzun süreli işler
 • Son derece uzun süreli işler
 1. Ücret tarifesinden ücreti bulmak

İşin niteliğini, önemini ve süresini belirledikten sonra, TBB vekalet ücreti tarifesinden ücreti bulmak mümkündür. Tarife, her bir iş niteliği için ayrı bir tablo içermektedir. Bu tablolarda, işin önemine ve süresine göre ödenmesi gereken ücretler belirtilmiştir.

Örneğin, aile hukuku kapsamındaki bir davada, işin önemi “önemli” ve süresi “orta süreli” ise, ödenmesi gereken ücret, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

İş Niteliği İş Önemi İş Süresi Ücret
Aile hukuku Önemli Orta süreli 2.000-5.000 TL
 1. Ücreti artırma veya azaltma

TBB vekalet ücreti tarifesi, asgari ücret tarifesidir. Avukat, bu tarifedeki ücreti artırabilir veya azaltabilir. Ücreti artırma veya azaltma, işin karmaşıklığı, tarafların ekonomik durumu ve diğer objektif kriterler göz önünde bulundurularak yapılabilir.

TBB Vekalet Ücreti Hesaplama Araçları

Türkiye Barolar Birliği, vekalet ücreti hesaplaması için bir internet sitesi ve mobil uygulama sunmaktadır. Bu araçlar, yukarıda açıklanan adımları takip ederek vekalet ücretini hesaplamaya yardımcı olmaktadır.

TBB Vekalet Ücreti Hesaplamanın Önemi

TBB vekalet ücreti hesaplaması, avukatlık ücretinin adil bir şekilde belirlenmesi açısından önemlidir. Bu hesaplama, avukatın emeği, çabası ve işin niteliğini dikkate alarak yapılmaktadır.

TBB vekalet ücreti hesaplaması, avukatlar ve müvekkiller için de önemli bir yol göstericidir. Bu hesaplama, avukatların ücret taleplerini belirlemelerine ve müvekkillerin de ücret beklentilerini oluşturmalarına yardımcı olmaktadır.

Sonuç

TBB vekalet ücreti hesaplaması, avukatlık ücretinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu hesaplama, avukatın emeği, çabası ve işin niteliğini dikkate alarak yapılmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi