Toprak Mahsulleri Ofisi Fındık Fiyatı 2024-2025 Güncel

Toprak Mahsulleri Ofisi Fındık Fiyatı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye’nin tarımsal ürünlerini üreten, işleyen, satan ve stoklayan bir kamu iktisadi kuruluşudur. Fındık, TMO’nun en önemli tarımsal ürünlerinden biridir. TMO, her yıl hasat dönemi öncesinde kabuklu fındık alım fiyatı belirlemektedir. Bu fiyat, fındık üreticilerinin gelirini korumak ve piyasadaki fiyatların istikrarını sağlamak amacıyla belirlenmektedir.

2023/24 Fındık Alım Fiyatları

TMO, 2023/24 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını 80 TL/kg olarak belirlemiştir. Bu fiyat, geçen yıla göre %50 artış anlamına gelmektedir. Fındık üreticilerine ayrıca, kilogram başına 2,7 TL destek ödemesi yapılacaktır. Yüksek randımanlı fındıklara ise 1,6 TL/kg’dan başlayan randıman farkı ilave edilecektir.

Fındık Fiyatları Üzerine Etki Eden Faktörler

Fındık fiyatları, çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörler arasında en önemlileri şunlardır:

  • Hasat miktarı: Hasat miktarının artması, fındık fiyatlarını düşürür.
  • İhracat talebi: Fındık ihracat talebinin artması, fındık fiyatlarını yükseltir.
  • Dolar kuru: Dolar kurunun artması, fındık fiyatlarını yükseltir.
  • Küresel ekonomideki gelişmeler: Küresel ekonomideki gelişmeler, fındık fiyatlarını etkileyebilir.

2023/24 Fındık Sezonu Fiyat Beklentileri

2023/24 fındık sezonunda, fındık fiyatlarının geçen yıla göre daha yüksek olması beklenmektedir. Bu beklentinin temelinde, aşağıdaki faktörler bulunmaktadır:

  • Hasat miktarının azalması: 2022 yılı fındık hasadı, kuraklık ve don gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle geçen yıla göre yaklaşık %10 az gerçekleşmiştir. Bu durum, fındık arzını azaltarak fiyatların yükselmesine neden olacaktır.
  • İhracat talebinin artması: 2023 yılında, fındık ihracat talebinin artması beklenmektedir. Bu durum, fındık talebini artırarak fiyatların yükselmesine neden olacaktır.

TMO’nun Fındık Fiyatları Üzerindeki Rolü

TMO, fındık fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. TMO’nun belirlediği alım fiyatı, piyasadaki fiyatların belirlenmesinde önemli bir referans noktasıdır. TMO’nun alım fiyatı, üreticilerin gelirini korumaya ve piyasadaki fiyatların istikrarını sağlamaya yardımcı olmaktadır.

TMO’nun Fındık Alımları

TMO, her yıl hasat döneminde fındık alımı yapmaktadır. TMO’nun fındık alımları, üreticilerin ürünlerini satma imkânını artırarak piyasadaki likiditeyi sağlamaktadır. TMO’nun fındık alımları, fındık fiyatlarının düşmemesi ve üreticilerin mağdur olmaması için önemli bir güvence sağlamaktadır.

TMO’nun Fındık Satışları

TMO, fındık alımlarının yanı sıra, fındık satışları da yapmaktadır. TMO’nun fındık satışları, piyasadaki fiyatların dengelenmesine yardımcı olmaktadır. TMO, fındık satışlarını, piyasadaki fiyatlara göre belirlemektedir.

TMO’nun Fındık Fiyatları Hakkında Sonuç

TMO, fındık fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. TMO’nun belirlediği alım fiyatı, piyasadaki fiyatların belirlenmesinde önemli bir referans noktasıdır. TMO’nun fındık alımları, üreticilerin ürünlerini satma imkânını artırarak piyasadaki likiditeyi sağlamaktadır. TMO’nun fındık satışları, piyasadaki fiyatların dengelenmesine yardımcı olmaktadır.

2023/24 fındık sezonunda, fındık fiyatlarının geçen yıla göre daha yüksek olması beklenmektedir. Bu beklentinin temelinde, hasat miktarının azalması ve ihracat talebinin artması gibi faktörler bulunmaktadır. TMO’nun belirlediği alım fiyatı da, piyasadaki fiyatların yükselmesine yardımcı olacaktır.


Yayımlandı

kategorisi