Türkiye Hayat Emeklilik Ölüm Tazminatı Ne Kadar 2024-2025 Güncel

Türkiye Hayat Emeklilik Ölüm Tazminatı Ne Kadar?

Türkiye Hayat Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında sunulan hayat sigortası ürünü olan BES Hayat Sigortası ile sigortalılarının vefat etmesi durumunda geride kalanlara tazminat ödemesi yapmaktadır. Bu tazminat, sigortalının poliçede belirlediği lehtarlara veya yasal mirasçılarına ödenmektedir.

BES Hayat Sigortasında ölüm tazminatı, sigortalının poliçede belirlediği teminat tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Bu teminat tutarı, sigortalının yaşına, cinsiyetine, sağlık durumuna ve ödemek istediği prim tutarına göre belirlenmektedir.

Örneğin, 35 yaşında bir erkek sigortalı, 100.000 TL teminat tutarı ile BES Hayat Sigortası yaptırıyorsa, vefat etmesi durumunda geride kalanlara 100.000 TL tazminat ödenecektir.

BES Hayat Sigortasında ölüm tazminatı hesaplanırken dikkate alınan bazı faktörler şunlardır:

 • Sigortalının yaşı
 • Sigortalının cinsiyeti
 • Sigortalının sağlık durumu
 • Sigortalının ödemek istediği prim tutarı

BES Hayat Sigortası ile ölüm tazminatı dışında, sigortalının vefat etmesi durumunda geride kalanlara aşağıdaki teminatlar da ödenebilmektedir:

 • Kaza sonucu vefat teminatı: Sigortalının kaza sonucu vefat etmesi durumunda, geride kalanlara teminat tutarı kadar tazminat ödenir.
 • Tehlikeli hastalıklar teminatı: Sigortalının kanser, kalp krizi, felç gibi tehlikeli hastalıklardan dolayı vefat etmesi durumunda, geride kalanlara teminat tutarı kadar tazminat ödenir.
 • Maluliyet teminatı: Sigortalının kaza veya hastalık sonucu malul olması durumunda, geride kalanlara teminat tutarı kadar tazminat ödenir.

BES Hayat Sigortası’ndan Ölüm Tazminatı Almak İçin Gerekli Belgeler

Sigortalının vefat etmesi durumunda ölüm tazminatı almak için geride kalanların aşağıdaki belgeleri Türkiye Hayat Emeklilik’e sunması gerekmektedir:

 • Sigortalının ölüm belgesi
 • Poliçenin aslı veya fotokopisi
 • Lehtarların kimlik fotokopisi

BES Hayat Sigortası’ndan Ölüm Tazminatı Alma Süresi

Sigortalının vefat etmesi durumunda ölüm tazminatı talebi, vefat tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde Türkiye Hayat Emeklilik’e yapılmalıdır. Bu süre içinde tazminat talebi yapılmaması halinde, tazminat hakkı kaybedilir.

BES Hayat Sigortası’ndan Ölüm Tazminatı Alma Süreci

Sigortalının vefat etmesi durumunda ölüm tazminatı talebi, Türkiye Hayat Emeklilik’in internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapılabilir. Ayrıca, sigorta şirketinin çağrı merkezi veya şubelerine de başvuru yapılabilir.

Tazminat talebinin değerlendirilmesi için gerekli belgeler, sigorta şirketine ulaştıktan sonra, değerlendirme süreci başlatılır. Değerlendirme süreci ortalama 30 iş günü sürmektedir. Değerlendirme sonucunda, tazminat talebinin kabul edilmesi halinde, tazminat ödemesi 10 iş günü içinde yapılır.

BES Hayat Sigortası’ndan Ölüm Tazminatı Almada Dikkat Edilmesi Gerekenler

BES Hayat Sigortası’ndan ölüm tazminatı almak için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • Sigortalının vefat etmesi durumunda, geride kalanlar tarafından ölüm tazminatı talebinin en geç bir yıl içinde yapılması gerekmektedir.
 • Sigorta şirketine sunulan belgelerin eksiksiz ve doğru olması gerekmektedir.
 • Sigorta şirketinin belirlediği değerlendirme sürecinin tamamlanması gerekmektedir.

Sonuç

BES Hayat Sigortası, sigortalılarının vefat etmesi durumunda geride kalanlara maddi destek sağlayan bir hayat sigortası ürünüdür. Bu ürün ile sigortalılar, sevdiklerinin maddi açıdan güvende olmasını sağlayabilirler.


Yayımlandı

kategorisi