Ücretli Öğretmen Ek Ders Ücreti 2024-2025 Güncel

Ücretli Öğretmen Ek Ders Ücreti Nedir?

Ücretli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından görevlendirilen ve kadrolu öğretmen bulunmaması durumunda ders veren kişilerdir. Ücretli öğretmenler, kadrolu öğretmenler gibi sabit bir maaş veya tüm sosyal haklara sahip değildirler. Ek ders ücretleri ile geçinmek zorundadırlar.

Ücretli öğretmen ek ders ücreti, kadrolu öğretmen ek ders ücretine göre daha düşüktür. Bunun nedeni, ücretli öğretmenlerin kadrolu öğretmenler gibi sabit bir maaş veya tüm sosyal haklara sahip olmamasıdır.

2023 yılı ücretli öğretmen ek ders ücreti, 15 Eylül 2023 tarihinde yapılan zam ile birlikte saatlik 75,15 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret, 2022 yılı için 60,12 TL idi.

Ücretli öğretmen ek ders ücreti, ders saatine göre hesaplanır. Bir ders saati, 40 dakikadır.

Ücretli öğretmen ek ders ücreti hesaplaması şu şekilde yapılır:

Ek ders ücreti = Ders saati ücreti * Ders sayısı

Ders saati ücreti = 75,15 TL

Ders sayısı = Haftalık ders saati sayısı

Örneğin, bir haftada 20 saat ders veren bir ücretli öğretmenin ek ders ücreti şu şekilde hesaplanır:

Ek ders ücreti = 75,15 TL * 20
= 1503 TL

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri, her ayın 15’inde MEB tarafından ödenir.

Ücretli Öğretmen Ek Ders Ücreti Türleri

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri, ders türüne göre değişiklik gösterir. Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri şu şekildedir:

  • Normal ek ders: Normal ek ders, ücretli öğretmenlerin haftalık ders saati sayısının 20 saati geçmesi durumunda verilen ek derstir.
  • Yatılı bölge okullarında ders: Yatılı bölge okullarında ders veren ücretli öğretmenlere, normal ek ders ücretine ek olarak her ders saati için 20 TL ek ücret ödenir.
  • Özel eğitim okullarında ders: Özel eğitim okullarında ders veren ücretli öğretmenlere, normal ek ders ücretine ek olarak her ders saati için 10 TL ek ücret ödenir.
  • Gece ders: Gece ders veren ücretli öğretmenlere, normal ek ders ücretine ek olarak her ders saati için 20 TL ek ücret ödenir.
  • Tatillerde ders: Tatillerde ders veren ücretli öğretmenlere, normal ek ders ücretine ek olarak her ders saati için 50 TL ek ücret ödenir.

Ücretli Öğretmen Ek Ders Ücreti Hesaplama Programı

MEB tarafından ücretli öğretmen ek ders ücreti hesaplaması için bir program hazırlanmıştır. Bu program, MEB’in internet sitesinden indirilebilir.

Ücretli Öğretmen Ek Ders Ücreti Sorunları

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri ile ilgili bazı sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri, kadrolu öğretmenlere göre daha düşüktür.
  • Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri, her ayın 15’inde ödenmektedir. Bu durum, ücretli öğretmenlerin maddi zorluk çekmesine neden olmaktadır.
  • Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri, haftalık ders saati sayısına göre sınırlıdır. Bu durum, ücretli öğretmenlerin daha fazla ders vererek daha fazla kazanmasını engellemektedir.

Ücretli Öğretmen Ek Ders Ücreti İle İlgili Öneriler

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri ile ilgili bazı öneriler şu şekilde sıralanabilir:

  • Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri, kadrolu öğretmenlere göre daha eşit olmalıdır.
  • Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri, her ayın başında ödenmelidir. Bu durum, ücretli öğretmenlerin maddi zorluk çekmesini engelleyecektir.

Yayımlandı

kategorisi