Üniversite Harç Ücreti 2024-2025 Güncel

Üniversite Harç Ücretleri: Türkiye’deki Durum

Üniversite eğitimi, bireylerin kişisel ve mesleki gelişimleri için önemli bir fırsattır. Ancak, üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler için önemli bir maliyet unsuru da harç ücretleridir. Türkiye’de üniversite harç ücretleri, devlet ve özel üniversiteler olmak üzere iki farklı kategoride değerlendirilmektedir.

Devlet Üniversitelerinde Harç Ücretleri

Türkiye’de devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler, öğrenim ücreti ödemezler. Ancak, 2012 yılında çıkarılan bir yasa ile devlet üniversitelerinde de ikinci öğretim ve uzaktan öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaya başlanmıştır.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı için devlet üniversitelerinde ikinci öğretim ve uzaktan öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak harç ücretleri şu şekildedir:

 • İkinci öğretim programları:
  • Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, eğitim ve sağlık bilimleri fakülteleri: 11.368 TL
  • Diğer fakülteler: 4.700 TL
 • Uzaktan öğretim programları:
  • Tüm fakülteler: 1.907 TL

Özel Üniversitelerde Harç Ücretleri

Türkiye’de özel üniversitelerde eğitim gören öğrenciler, öğrenim ücreti ödemek zorundadır. Özel üniversitelerin harç ücretleri, üniversitelerin kendi belirledikleri kriterlere göre değişiklik göstermektedir.

Özel üniversitelerin harç ücretleri, genellikle öğrencilerin tercih ettikleri bölüm, üniversitenin bulunduğu şehir ve üniversitenin kalitesi gibi faktörlere göre belirlenmektedir. Örneğin, İstanbul’da bulunan bir üniversitenin tıp fakültesinde okuyan bir öğrencinin ödeyeceği harç ücreti, Ankara’da bulunan bir üniversitenin iktisat fakültesinde okuyan bir öğrencinin ödeyeceği harç ücretinden daha yüksek olabilir.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı için özel üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin ödeyecekleri harç ücretleri şu şekildedir:

 • Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, eğitim ve sağlık bilimleri fakülteleri: 20.000 TL – 100.000 TL arasında
 • Diğer fakülteler: 10.000 TL – 50.000 TL arasında

Üniversite Harç Ücretlerine İlişkin Tartışmalar

Türkiye’de üniversite harç ücretleri, son yıllarda önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir. Bazı kesimler, üniversite harç ücretlerinin yüksek olmasının eğitimde fırsat eşitliğini zedelediğini ve öğrencilerin eğitime erişimini zorlaştırdığını savunmaktadır. Diğer kesimler ise, üniversite harç ücretlerinin üniversitelerin mali kaynaklarını artırması ve eğitim kalitesini yükseltmesi için gerekli olduğunu savunmaktadır.

Üniversite Harç Ücretlerine İlişkin Öneriler

Üniversite harç ücretlerine ilişkin tartışmaların çözümü için çeşitli öneriler sunulmaktadır. Bu öneriler arasında şunlar yer almaktadır:

 • **Devlet üniversitelerinde ikinci öğretim ve uzaktan öğretim programlarında öğrenim ücreti alınmaması,
 • **Özel üniversitelerde öğrenim ücretlerinin devlet tarafından denetlenerek makul bir seviyeye çekilmesi,
 • **Öğrencilere burs ve kredi imkânlarının artırılması,
 • Üniversitelerin mali kaynaklarının çeşitlileştirilmesi.

Bu önerilerin hayata geçirilmesi ile üniversite harç ücretlerinin öğrencilere daha az yük oluşturması ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.


Yayımlandı

kategorisi