Vekaletname Ücreti 2024-2025 Güncel

Vekaletname Ücreti Nedir?

Vekaletname, bir kişinin başka bir kişiye hukuki işlemlerini yerine getirme yetkisi veren bir belgedir. Vekaletname ile yetkili kılınan kişiye “vekil”, vekalet verilen kişiye ise “vekalet veren” denir. Vekaletname, noter tarafından düzenlenir ve iki tarafın da imzasını içerir.

Vekaletname Ücretinin Amacı Nedir?

Vekaletname ücreti, vekaletname düzenleme işleminin karşılığı olarak noterlere ödenen bir ücrettir. Bu ücret, noterlerin harç gelirleri ile birlikte gelir gider dengesini sağlamaya yardımcı olur.

Vekaletname Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Vekaletname ücreti, vekaletnamenin düzenlendiği yer ve vekaletnamenin türüne göre farklılık gösterir. Noterler, vekaletname ücretlerini belirlerken, 2004 sayılı Hukuk ve Avukatlık Kanunu’nun 122. maddesi ile Türkiye Barolar Birliği’nin belirlediği asgari ücret tarifesini esas alır.

2023 yılı itibariyle geçerli olan vekaletname ücretleri şu şekildedir:

 • Noterde düzenlenecek vekaletname ücreti: 288 TL
 • İcra müdürlüğünde düzenlenecek vekaletname ücreti: 120 TL
 • Mahkemelerde düzenlenecek vekaletname ücreti: 288 TL

Vekaletname Ücreti İndirimi

Noterler, vekaletname ücretinden aşağıdaki durumlarda indirim yapabilir:

 • Vekaletname, kamu yararına çalışan bir dernek veya vakıf adına düzenleniyorsa
 • Vekaletname, adli yardım kapsamında düzenleniyorsa
 • Vekaletname, 18 yaşından küçük veya kısıtlı bir kişi adına düzenleniyorsa

Vekaletname Ücreti Ödenmezse Ne Olur?

Vekaletname ücreti ödenmezse, vekaletname düzenlenmez. Vekaletname ücretinin ödenmemesi, vekaletnamenin geçersiz olmasına neden olmaz. Ancak, vekaletname ücretinin ödenmemesi durumunda, vekaletnamenin noter tarafından düzenlenmesi mümkün olmaz.

Vekaletname Ücreti Ödeme Yöntemleri

Vekaletname ücreti, noterde vekaletname düzenlenirken nakit olarak veya kredi kartı ile ödenebilir.

Vekaletname Ücreti Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 • Vekaletname ücreti nedir?

Vekaletname ücreti, bir kişinin başka bir kişiye hukuki işlemlerini yerine getirme yetkisi veren bir belge olan vekaletnamenin düzenlenmesi karşılığında noterlere ödenen bir ücrettir.

 • Vekaletname ücreti nasıl hesaplanır?

Vekaletname ücreti, vekaletnamenin düzenlendiği yer ve vekaletnamenin türüne göre farklılık gösterir. Noterler, vekaletname ücretlerini belirlerken, 2004 sayılı Hukuk ve Avukatlık Kanunu’nun 122. maddesi ile Türkiye Barolar Birliği’nin belirlediği asgari ücret tarifesini esas alır.

 • Vekaletname ücretinden indirim yapılabilir mi?

Evet, vekaletname ücretinden aşağıdaki durumlarda indirim yapılabilir:

 • Vekaletname, kamu yararına çalışan bir dernek veya vakıf adına düzenleniyorsa

 • Vekaletname, adli yardım kapsamında düzenleniyorsa

 • Vekaletname, 18 yaşından küçük veya kısıtlı bir kişi adına düzenleniyorsa

 • Vekaletname ücreti ödenmezse ne olur?

Vekaletname ücreti ödenmezse, vekaletname düzenlenmez. Vekaletname ücretinin ödenmemesi, vekaletnamenin geçersiz olmasına neden olmaz. Ancak, vekaletname ücretinin ödenmemesi durumunda, vekaletnamenin noter tarafından düzenlenmesi mümkün olmaz.

 • Vekaletname ücreti ödeme yöntemleri nelerdir?

Vekaletname ücreti, noterde vekaletname düzenlenirken nakit olarak veya kredi kartı ile ödenebilir.

Sonuç

Vekaletname ücreti, vekaletname düzenleme işleminin karşılığı olarak noterlere ödenen bir ücrettir. Bu ücret, noterlerin harç gelirleri ile birlikte gelir gider dengesini sağlamaya yardımcı olur. Vekaletname ücreti, vekaletnamenin düzenlendiği yer ve vekaletnamenin türüne göre farklılık gösterir.


Yayımlandı

kategorisi