Yıllık Kıdem Tazminatı Ne Kadar 2024-2025 Güncel

Yıllık Kıdem Tazminatı Ne Kadar?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmadan feshedilmesi durumunda işçiye ödenen bir tazminat türüdür. İş Kanunu’nun 14. maddesine göre, iş sözleşmesinin devamlı olarak en az bir yıl süreyle devam etmiş olması koşuluyla, işçinin işveren tarafından işten çıkarılması halinde işçiye en az üç aylık ve en çok on iki aylık ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

Kıdem tazminatının hesaplanmasında işçinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki brüt ücreti esas alınır. Bu ücrete, işçinin sabit ücretinin yanı sıra, işyerinde kazandığı tüm parasal haklar da dahil edilir. Örneğin, ikramiye, yemek yardımı, yol yardımı, kıdem tazminatı gibi ödemeler, kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınır.

Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki brüt ücretinin, çalışılan yıl sayısına göre belirlenen katsayılar ile çarpılması suretiyle hesaplanır.

2023 Yılında Yıllık Kıdem Tazminatı Hesaplama

2023 yılında yıllık kıdem tazminatı hesaplaması aşağıdaki formülle yapılır:

Kıdem tazminatı tutarı = (İşçinin son brüt ücreti x Çalışılan yıl sayısı x 25) / 30

Örneğin, bir işçinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki brüt ücreti 10.000 TL ise ve işçi işyerinde 5 yıl çalışmışsa, işçinin kıdem tazminatı tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı tutarı = (10.000 TL x 5 yıl x 25) / 30 = 4166,67 TL

Bu durumda, işçiye 4166,67 TL kıdem tazminatı ödenecektir.

Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kıdem tazminatı hesaplamasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

  • Kıdem tazminatı hesaplamasında işçinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki brüt ücreti esas alınır.
  • Kıdem tazminatı hesaplamasında işçinin sabit ücretinin yanı sıra, işyerinde kazandığı tüm parasal haklar da dikkate alınır.
  • Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki brüt ücretinin, çalışılan yıl sayısına göre belirlenen katsayılar ile çarpılması suretiyle hesaplanır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Araçları

Kıdem tazminatı hesaplaması için internette ve mobil uygulamalarda birçok araç mevcuttur. Bu araçlardan yararlanarak, kıdem tazminatını kolayca hesaplayabilirsiniz.

Kıdem Tazminatının Ödenmesi

Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde ödenir. İşverenin bu süre içinde kıdem tazminatı ödememesi halinde, işçi yasal yollara başvurabilir.

Kıdem Tazminatının Vergilendirilmesi

Kıdem tazminatı, gelir vergisine tabidir. Ancak, kıdem tazminatının 7.000 TL’si gelir vergisinden istisnadır. Bu nedenle, işçinin kıdem tazminatı tutarı 7.000 TL’yi aşmıyorsa, işçi bu tutardan gelir vergisi ödemez.

Kıdem tazminatı, damga vergisine de tabidir. Kıdem tazminatının brüt tutarının %0,759’u damga vergisine tabidir.

Kıdem Tazminatının İade Edilmesi

İşçinin iş sözleşmesinin feshi, işçinin işverene veya işyerine karşı ağır bir kusurundan kaynaklanmışsa, işveren işçinin kıdem tazminatını geri isteyebilir. Ancak, bu durumda işçinin kıdem tazminatının iadesine karar verilebilmesi için, işverenin işçiye karşı açtığı davada haklı çıkması gerekir.

Sonuç

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmadan feshedilmesi durumunda işçiye ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı hesaplanmasında işçinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki brüt ücret


Yayımlandı

kategorisi