Yıllık Tazminat Ne Kadar 2024-2025 Güncel

Yıllık Tazminat Ne Kadar?

Yıllık tazminat, bir işyerinde en az bir yıl çalışmış olan işçinin, işveren tarafından işten çıkarıldığı takdirde, kendisine ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı olarak da bilinen bu tazminat, işçinin kıdemi ve son aldığı ücrete göre hesaplanır.

Yıllık tazminat hesaplaması

Yıllık tazminat hesaplaması, işçinin kıdemi ve son aldığı ücrete göre yapılır. Hesaplama yapılırken, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için 30 günlük ücreti esas alınır. İşçinin kıdemi bir yıldan az ise, kıdem süresi kadar günlük ücreti hesaplanır.

Hesaplama formülü şu şekildedir:

Yıllık tazminat = Kıdem süresi (tam yıl) * 30 * Son alınan ücret

Örneğin, bir işçi 5 yıl boyunca bir işyerinde çalışmış ve işten çıkarıldığı takdirde son aldığı ücret 5.000 TL ise, işçinin yıllık tazminatı şu şekilde hesaplanır:

Yıllık tazminat = 5 * 30 * 5.000 = 75.000 TL

Yıllık tazminatın tavanı

Yıllık tazminat hesaplanırken, bir yıllık tazminat tavan tutarı dikkate alınır. 2023 yılı için yıllık tazminat tavan tutarı 23.489,83 TL’dir. Bu tutarın üzerinde olan tazminat tutarları, tavan tutar ile sınırlandırılır.

Yıllık tazminatın vergilendirilmesi

Yıllık tazminat, gelir vergisine tabidir. Ancak, yıllık tazminat tutarının 7.500 TL’si, gelir vergisinden istisnadır. Bu nedenle, 2023 yılı için yıllık tazminat tutarının 7.500 TL’si gelir vergisine tabi değildir.

Yıllık tazminatın ödenmesi

İşveren, işçinin işten çıkarıldığı tarihten itibaren en geç 20 gün içinde yıllık tazminatı ödemekle yükümlüdür. İşverenin bu süre içinde tazminatı ödememesi halinde, işçiye tazminat tutarının aylık %20’si oranında gecikme cezası ödenir.

Yıllık tazminatın ödenmemesi halinde yapılacak işlemler

İşverenin yıllık tazminatı ödememesi halinde, işçi öncelikle işverene ihtar çekerek tazminatın ödenmesini talep edebilir. İşverenin ihtara rağmen tazminatı ödememesi halinde, işçi iş mahkemesine dava açabilir.

İş mahkemesi, işçinin talebini haklı bulursa, işvereni yıllık tazminatı ödemeye ve gecikme cezasına hükmeder. İşverenin mahkeme kararına rağmen tazminatı ödememesi halinde, işçi kararı icra müdürlüğüne vererek tazminatın tahsil edilmesini sağlayabilir.

Yıllık tazminatın diğer tazminatlarla ilişkisi

Yıllık tazminat, işçinin kıdemi ve son aldığı ücrete göre ödenen bir tazminat türüdür. Bu nedenle, yıllık tazminat, işçinin iş sözleşmesinin feshi nedeniyle hak kazandığı diğer tazminatlarla ilişkilidir.

İşçinin iş sözleşmesi, işverenin haklı nedenle feshi nedeniyle sona ererse, işçi yıllık tazminat dışında ihbar tazminatı da hak kazanır. İşçinin iş sözleşmesi, işçinin haklı nedenle feshi nedeniyle sona ererse, işçi yıllık tazminat dışında kıdem tazminatı da hak kazanır.

İşçinin iş sözleşmesi, işçinin işverene karşı ağır kusurundan kaynaklanan nedenle sona ererse, işçi yıllık tazminat dışında ihbar tazminatı ve kıdem tazminatı da hak kazanır.

Sonuç olarak, yıllık tazminat, bir işyerinde en az bir yıl çalışmış olan işçinin, işveren tarafından işten çıkarıldığı takdirde, kendisine ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. Yıllık tazminat hesaplanırken, işçinin kıdemi ve son aldığı ücrete göre hesaplanır. Yıllık tazminat tutarının bir yıllık tavan tutarı vardır. Yıllık tazminat, gelir vergisine tabidir. İşveren, yıllık tazminatı ödemekle yükümlüdür. İşverenin yıllık tazminatı ödememesi halinde, işçi iş mahkemesine dava açabilir.


Yayımlandı

kategorisi