Zolgensma Fiyatı 2024-2025 Güncel

Zolgensma Fiyatı: Dünyanın En Pahalı İlacı

Zolgensma, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığının tedavisinde kullanılan bir gen tedavisidir. 2019 yılında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan Zolgensma, dünyanın en pahalı ilacı olarak kabul edilmektedir.

Zolgensma, vücutta SMN1 geninin eksikliğinden kaynaklanan SMA hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır. SMN1 geni, kasların hareketini sağlayan sinir hücrelerinin hayatta kalmasını sağlayan bir proteinin üretiminde rol oynamaktadır. SMA hastalarında SMN1 geninde mutasyonlar meydana geldiğinde, bu protein üretilememekte ve kaslarda zayıflık, güçsüzlük ve kas kaybı gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Zolgensma, SMN1 geninin sağlıklı bir kopyasını insan vücuduna enjekte ederek bu gendeki mutasyonları düzeltir. İlaç, tek seferlik bir intravenöz enjeksiyon yoluyla uygulanmaktadır.

Zolgensma’nın etkinliği, klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmalarda, Zolgensma tedavisi alan SMA hastalarının, plasebo alan hastalara göre daha iyi motor gelişim gösterdiği ve yaşam kalitelerinin arttığı gözlemlenmiştir.

Zolgensma’nın fiyatı, 2 ila 3 milyon dolar arasında değişmektedir. Bu, dünyanın en pahalı ilacı olarak kabul edilmesine neden olmaktadır.

Zolgensma Fiyatının Yüksek Olmasının Nedenleri

Zolgensma’nın yüksek fiyatının birkaç nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerden bazıları şunlardır:

  • İlaç, yeni bir teknoloji kullanılarak geliştirilmiştir.
  • İlaç, tek seferlik uygulanmaktadır ve hastanın yaşam boyu sürecek bir tedavi sağlamaktadır.
  • İlaç, SMA gibi nadir görülen bir hastalık için geliştirilmiştir.

Zolgensma’nın yüksek fiyatı, birçok tartışmaya yol açmıştır. Bazıları, ilacın bu kadar pahalı olmasının etik olmadığını savunmaktadır. Diğerleri ise, ilacın etkinliği göz önüne alındığında, bu fiyatın makul olduğunu savunmaktadır.

Zolgensma’nın Türkiye’deki Fiyatı

Zolgensma, Türkiye’de de 2 ila 3 milyon dolar arasında bir fiyatla satılmaktadır. Bu fiyat, Türkiye’de yaşayan SMA hastaları için oldukça yüksektir.

Türkiye’de SMA hastalarının tedavisini finanse eden kurumlar arasında SGK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve SMA Benimle Yürü Derneği bulunmaktadır. Bu kurumlar, hastaların Zolgensma tedavisine erişmesini sağlamak için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Zolgensma’nın Geleceği

Zolgensma, SMA hastalarının tedavisinde önemli bir gelişme sağlamıştır. Ancak, ilacın yüksek fiyatı, hastaların tedaviye erişimini zorlaştırmaktadır.

Zolgensma’nın fiyatının düşürülmesi için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır:

  • İlacın üretiminde maliyetleri düşürmek.
  • İlacın etkinliğini artırarak, daha az dozda kullanılmasını sağlamak.
  • İlacın patent süresinin dolmasını beklemek.

Zolgensma’nın fiyatının düşürülmesi, SMA hastalarının tedaviye erişimini kolaylaştıracak ve bu hastaların yaşam kalitesini artıracaktır.

Zolgensma’nın Etkileri

Zolgensma, SMA hastalarının motor gelişimini ve yaşam kalitesini önemli ölçüde artırmaktadır. Klinik çalışmalarda, Zolgensma tedavisi alan SMA hastalarının, plasebo alan hastalara göre aşağıdaki gelişmeler gösterdiği gözlemlenmiştir:

  • Motor gelişim: Zolgensma tedavisi alan hastalar, plasebo alan hastalara göre daha erken ayağa kalkmış, daha hızlı yürümeye başlamış ve daha iyi dengeye sahip olmuşlardır.
  • Yaşam kalitesi: Zolgensma tedavisi alan hastalar, plasebo alan hastalara göre daha mutlu ve daha az endişeli olduklarını belirtmişlerdir.

Zolgensma, SMA hastalarının normal bir yaşam sürmelerine olanak tanımaktadır. İlaç, SMA hastaları için umut verici bir gelişmedir.


Yayımlandı

kategorisi