2023 Kıdem Tazminatı Tavanı Resmi Gazete 2024-2025 Güncel

2023 Kıdem Tazminatı Tavanı Resmi Gazete

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı bir nedenle feshedilmesi veya işçinin işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi halinde, işçiye işyerinde çalışmış olduğu her yıl için 30 günlük brüt ücreti tutarında ödenen bir tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde kazandığı kıdem ve iş tecrübesinin karşılığı olarak ödenen bir tazminattır.

Kıdem tazminatının tavan tutarı, iş sözleşmesinin feshinde işçiye ödenecek kıdem tazminatının üst sınırını belirleyen bir tutardır. Kıdem tazminatı tavan tutarı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, bir önceki yılın en yüksek devlet memuruna ödenen azami emeklilik ikramiyesine göre belirlenir.

2023 Kıdem Tazminatı Tavanı

2023 yılı için kıdem tazminatı tavan tutarı, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 23.489,83 TL olarak belirlenmiştir. 1 Ocak 2023 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine kadar geçerli olan kıdem tazminatı tavan tutarı ise 19.982,83 TL olarak belirlenmiştir.

Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı tavan tutarı, bir önceki yılın en yüksek devlet memuruna ödenen azami emeklilik ikramiyesine göre belirlenir. Bu tutar, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Resmi Gazete’de yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar konulu genelge ile duyurulur.

Kıdem tazminatı tavan tutarı, aşağıdaki formül ile hesaplanır:

Kıdem tazminatı tavan tutarı = En yüksek devlet memuru emeklilik ikramiyesi / 30

Örneğin, 2023 yılı için en yüksek devlet memuru emeklilik ikramiyesi 23.489,83 TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda, 2023 yılı için kıdem tazminatı tavan tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Kıdem tazminatı tavan tutarı = 23.489,83 / 30
= 783,26 TL

Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı Ne İşe Yarar?

Kıdem tazminatı tavan tutarı, iş sözleşmesinin feshinde işçiye ödenecek kıdem tazminatının üst sınırını belirler. Bu tutar, işçinin kıdem tazminatı alacağı miktarı üzerinde bir sınırlama oluşturur.

Kıdem tazminatı tavan tutarı, işçilerin kıdem tazminatı taleplerinde bir referans noktası olarak kullanılır. İşçiler, kıdem tazminatı alacağı miktarı belirlerken bu tutarı dikkate alırlar.

Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı ve Vergilendirme

Kıdem tazminatı, gelir vergisinden istisna olan bir ödemedir. Ancak, kıdem tazminatının tavan tutarını aşan kısmı gelir vergisine tabidir.

Örneğin, bir işçinin 2023 yılında kıdem tazminatı olarak 30.000 TL aldığını varsayalım. Bu durumda, işçinin 23.489,83 TL’ye kadar olan kıdem tazminatı gelir vergisinden istisna olacaktır. Kalan 6.510,17 TL’lik kısım ise gelir vergisine tabi olacaktır.

Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı ve İşverenler

Kıdem tazminatı tavan tutarı, işverenler için de bir sınırlama oluşturur. İşverenler, işçilere ödeyecekleri kıdem tazminatının bu tutarı aşmamasına dikkat etmelidirler.

İşverenler, kıdem tazminatı tavan tutarını aşan bir kıdem tazminatı ödedikleri takdirde, bu tutar için gelir vergisi kesintisi yapmak zorundadırlar. Ayrıca, işçiler, tavan tutarını aşan kıdem tazminatı için işverenden dava açabilirler.

**Sonuç olarak, 2023 yılı için kıdem tazminatı tavan tutarı 23.489,83 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, iş sözleşmesinin feshinde


Yayımlandı

kategorisi