Şirket Kapatma 2024-2025 Güncel

Şirket Kapatma

Şirket kapatma, bir şirketin faaliyetine son vermesi ve tüm hesaplarını kapatması işlemidir. Bu işlem, şirketin tüzel kişiliğinin sona ermesi anlamına gelir. Şirket kapatma işlemleri, ticaret sicil müdürlükleri ve vergi dairelerine bildirimde bulunulması ile başlatılır.

Şirket kapatma işlemleri, iki şekilde yapılabilmektedir:

 • Tasfiyeli şirket kapatma: Bu yöntemde, şirketin tüm varlıkları ve borçları tasfiye edilerek, kalan varlıklar ortaklara dağıtılır.
 • Tasfiyesiz şirket kapatma: Bu yöntemde, şirketin tüm varlıkları ve borçları bir başka şirkete devredilerek, şirket tüzel kişiliği sona erdirilir.

Tasfiyeli Şirket Kapatma

Tasfiyeli şirket kapatma işlemi, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. Ortakların kararı: Şirketi kapatmak için, ortakların ortaklar kurulu kararı alması gerekir. Bu kararda, şirketin kapatılma nedeni, tasfiye şekli ve tasfiye memurları belirtilir.
 2. Tasfiye memurlarının atanması: Tasfiye memurları, ortaklar kurulu tarafından atanır. Tasfiye memurları, şirketin tüm varlıklarını ve borçlarını tasfiye etmekle görevlidir.
 3. Alacaklıların çağrılması: Tasfiye memurları, şirketin alacaklılarını, şirketin tasfiyesi hakkında bir ilanla çağırır. Alacaklılar, tasfiye memurlarına alacaklarının bildirilmesi için bir süre verilir.
 4. Varlıkların satışı: Tasfiye memurları, şirketin varlıklarını, alacaklıların alacaklarının ödenmesini sağlayacak şekilde satar.
 5. Borçların ödenmesi: Varlıkların satışından elde edilen gelir, öncelikle alacaklıların alacaklarına ödenir. Alacaklıların alacaklarının ödenmesinden sonra kalan varlıklar, ortaklara dağıtılır.
 6. Tasfiye kararının ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesi: Tasfiye memurları, tasfiye işleminin tamamlandığını ticaret sicil müdürlüğüne bildirir.

Tasfiyesiz Şirket Kapatma

Tasfiyesiz şirket kapatma işlemi, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. Şirketin devredilmesi: Şirket, bir başka şirkete devredilerek tasfiye edilebilir. Bu durumda, devredilen şirketin tüm varlıkları ve borçları, devralan şirkete geçer.
 2. Şirketin birleşmesi: Şirket, başka bir şirket ile birleşerek tasfiye edilebilir. Bu durumda, birleşen şirketlerin varlıkları ve borçları, birleşen şirketin varlıkları ve borçlarını oluşturur.
 3. Şirketin paylarının iptali: Şirketin paylarının iptali ile tasfiye edilebilir. Bu durumda, şirketin tüzel kişiliği sona erer, ancak şirket varlıkları ve borçları korunur.

Şirket Kapatma İşlemlerinde Gerekli Belgeler

Şirket kapatma işlemlerinde, aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • Tasfiye memurları tarafından imzalanmış tasfiye kararı
 • Alacaklılara yapılan çağrı ilanı
 • Alacaklıların alacaklarına ilişkin belgeler
 • Varlıkların satışına ilişkin belgeler
 • Borçların ödenmesine ilişkin belgeler

Şirket Kapatma İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şirket kapatma işlemleri sırasında, aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:

 • Tasfiye işleminin, Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Vergi Dairesi tarafından belirlenen süreler içerisinde tamamlanması gerekir.
 • Tasfiye işleminin, alacaklıların haklarını zedelemeyecek şekilde yapılması gerekir.
 • Tasfiye işleminin, vergi mevzuatına uygun olarak yapılması gerekir.

Şirket Kapatma İşlemlerinin Maliyeti

Şirket kapatma işlemlerinin maliyeti, şirketin büyüklüğüne ve tasfiye şekline göre değişmektedir. Tasfiye memurlarının ücretleri, tasfiye işleminin uzunluğuna ve karmaşıklığına göre belirlenir. Ayrıca, tasfiye işlemi sırasında ortaya çıkan vergi ve harç giderleri de söz konusudur.

Şirket Kapatma İşlemlerinin Süresi

Şirket kapatma işlemlerinin süresi, şirketin büyüklüğüne ve tasfiye şekline göre değişmektedir. Tasfiyeli şirket kapatma işlemlerinin süresi, genellikle 1-2 yılı bulmaktadır. Tasfiyesiz şirket kapatma işlemlerinin süresi ise, genellikle daha kısadır.


Yayımlandı

kategorisi