4 Haftalık Ihbar Tazminatı Ne Kadar 2024-2025 Güncel

4 Haftalık İhbar Tazminatı Ne Kadar?

4 haftalık ihbar tazminatı, bir işçinin işveren tarafından işten çıkarıldığı veya kendi isteğiyle işten ayrıldığı durumlarda, işçiye ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. İhbar tazminatının miktarı, işçinin çalıştığı süre ile doğru orantılıdır. 6 aydan az çalışan işçiler için 2 haftalık, 6 aydan 1,5 yıla kadar çalışan işçiler için 4 haftalık, 1,5 yıldan 3 yıla kadar çalışan işçiler için 6 haftalık ve 3 yıldan fazla çalışan işçiler için 8 haftalık ihbar tazminatı ödenir.

4 Haftalık İhbar Tazminatının Hesaplanması

4 haftalık ihbar tazminatının hesaplanmasında işçinin son brüt ücreti baz alınır. İşçinin son brüt ücretine, her ay düzenli olarak ödenen yan haklar da eklenir. Bu hesaplama aşağıdaki formül ile yapılır:

4 haftalık ihbar tazminatı = son brüt ücret * 28

Örneğin, bir işçinin son brüt ücreti 10.000 TL ise, 4 haftalık ihbar tazminatı aşağıdaki gibi hesaplanır:

4 haftalık ihbar tazminatı = 10.000 TL * 28
= 280.000 TL

4 Haftalık İhbar Tazminatının Ödenmesi

İhbar tazminatı, işçinin işten ayrıldığı tarihte ödenir. İşçi işten ayrılırken ihbar süresini tamamlamamışsa, kalan ihbar süresi için de tazminat ödenir.

4 Haftalık İhbar Tazminatının Vergilendirilmesi

4 haftalık ihbar tazminatı, işçinin ücreti olarak değerlendirilir ve vergiye tabidir. Ancak, ihbar tazminatının vergiden istisna olan kısmı da vardır. Bu istisna, işçinin kıdem tazminatı için işveren tarafından ödenen vergiden istisna olan kısımla aynıdır.

2023 yılı için kıdem tazminatının vergiden istisna olan kısmı, işçinin brüt ücretinin 7.500 TL’si kadardır. Bu nedenle, 4 haftalık ihbar tazminatının vergiden istisna olan kısmı da 7.500 TL’dir.

İşçinin brüt ücreti 7.500 TL’den fazla ise, 4 haftalık ihbar tazminatının vergiye tabi olan kısmı aşağıdaki formül ile hesaplanır:

Vergiye tabi ihbar tazminatı = 4 haftalık ihbar tazminatı - 7.500 TL

Örneğin, bir işçinin son brüt ücreti 10.000 TL ise, 4 haftalık ihbar tazminatının vergiye tabi olan kısmı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Vergiye tabi ihbar tazminatı = 280.000 TL - 7.500 TL
= 272.500 TL

4 Haftalık İhbar Tazminatının Alınması

4 haftalık ihbar tazminatı, işçinin işverene ihbar süresi içinde yazılı olarak bildirimde bulunması halinde ödenir. İşçi ihbar süresini tamamlamadan işten ayrılırsa, kalan ihbar süresi için de tazminat talep edebilir.

İşçi, ihbar tazminatını işverene yazılı olarak bildirmediği takdirde, ihbar tazminatı alamayabilir. İşçi, ihbar tazminatı talebini, işten ayrıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde işverene yazılı olarak bildirmelidir.

4 Haftalık İhbar Tazminatı ile İlgili Dava Açılması

İşveren, işçinin ihbar tazminatı talebini reddederse, işçi iş mahkemesine dava açabilir. İş mahkemesi, işçinin talebini haklı bulursa, işvereni ihbar tazminatı ödemeye mahkum eder.

Sonuç

4 haftalık ihbar tazminatı, işçinin işveren tarafından işten çıkarıldığı veya kendi isteğiyle işten ayrıldığı durumlarda, işçiye ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. İhbar tazminatının miktarı, işçinin çalıştığı süre ile doğru orantılıdır. 6 aydan az çalışan işçiler için 2 haftalık, 6 aydan 1,5 yıla kadar çalışan işçiler için 4


Yayımlandı

kategorisi