4500 Gün Kıdem Tazminatı 2024-2025 Güncel

4500 gün kıdem tazminatı, 08.09.1999 tarihinden sonra ilk kez işe giren işçilerin kıdem tazminatı alabilmeleri için gereken prim gün sayısıdır. Bu tarihten önce işe giren işçiler için kıdem tazminatı almak için gereken prim gün sayısı 15 yıl 3600 gündür.

4500 gün kıdem tazminatı düzenlemesi, 2022 yılında 31.12.2023 tarihine kadar ertelenmiş, ancak 17.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanun ile yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme ile, 08.09.1999 tarihinden sonra ilk kez işe giren işçiler, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün prim ödeme gününü doldurmaları halinde, kendi isteğiyle işten ayrılsalar dahi kıdem tazminatına hak kazanabilmektedirler.

4500 gün kıdem tazminatı düzenlemesinin amacı, işçilerin emeklilik için gerekli prim gün sayısını doldurmadan işten ayrılmaları halinde de kıdem tazminatına hak kazanabilmeleridir. Bu düzenleme ile, işçilerin emeklilik planlarını daha rahat yapabilmeleri ve işverenler ile daha sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri amaçlanmıştır.

4500 gün kıdem tazminatı düzenlemesinin şartları aşağıdaki gibidir:

  • İşçinin 08.09.1999 tarihinden sonra ilk kez işe girmiş olması
  • İşçinin 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün prim ödeme gününü doldurmuş olması
  • İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması

4500 gün kıdem tazminatı hesaplama, işçinin brüt ücreti ve prim ödeme gün sayısı dikkate alınarak yapılır. Kıdem tazminatı hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

Kıdem tazminatı = Brüt ücret * Prim ödeme gün sayısı / 30

Örnek:

Bir işçinin brüt ücreti 10.000 TL ve prim ödeme gün sayısı 4500 ise, işçinin kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 10.000 TL * 4500 / 30
= 150.000 TL

4500 gün kıdem tazminatı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir:

  • İşçinin 25 yıl sigortalılık süresini doldurması için, işten ayrıldığı tarihte 25 yılın dolmuş olması gerekir.
  • İşçinin 4500 gün prim ödeme gününü doldurması için, işten ayrıldığı tarihte 4500 günün dolmuş olması gerekir.
  • İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması gerekir. İşveren tarafından işten çıkarılan işçiler, 4500 gün prim ödeme gününü doldursalar dahi kıdem tazminatına hak kazanamazlar.

4500 gün kıdem tazminatı düzenlemesi, işçiler ve işverenler için önemli bir değişikliktir. Bu düzenleme ile, işçilerin emeklilik planlarını daha rahat yapabilmeleri ve işverenler ile daha sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri sağlanmıştır.


Yayımlandı

kategorisi