Askerlik Tazminatı 2024-2025 Güncel

Askerlik Tazminatı

Askerlik tazminatı, muvazzaf askerlik hizmeti yapmak üzere iş sözleşmesini fesheden işçiye ödenen bir tazminat türüdür. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiştir.

Askerlik tazminatı alma hakkı

Askerlik tazminatı alma hakkı, aşağıdaki şartları sağlayan işçilere aittir:

  • İş sözleşmesi feshedilmeden önce en az bir yıl kıdemli olmak.
  • Askerlik görevini fiilen yapmak.

İş sözleşmesi, işçinin muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle işveren tarafından feshedilmiş olsa bile, işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Askerlik tazminatının hesaplanışı

Askerlik tazminatı, işçinin son brüt ücretine göre hesaplanır. Hesaplama formülü şu şekildedir:

Askerlik tazminatı = Son brüt ücret * Çalışılan yıl sayısı

Örneğin, bir işçi 5 yıl çalışmış ve son brüt ücreti 10.000 TL ise, askerlik tazminatı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Askerlik tazminatı = 10.000 TL * 5 yıl = 50.000 TL

Askerlik tazminatının tavan tutarı, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. 2023 yılı için askerlik tazminatı tavanı 23.489,83 TL’dir. Bu tutarın üzerinde bir tazminat ödenemez.

Askerlik tazminatının ödenmesi

Askerlik tazminatı, işveren tarafından işçiye ödenir. İşveren, tazminatı işçinin askerlik görevinin bitmesinden itibaren en geç 2 ay içinde ödemekle yükümlüdür.

İşveren, askerlik tazminatı ödemezse, işçi icra takibi başlatabilir.

Askerlik tazminatının istisnaları

Aşağıdaki durumlarda askerlik tazminatı ödenmez:

  • İşçi, iş sözleşmesini kendi isteği ile feshetmişse.
  • İşçi, askerlik görevini fiilen yapmamışsa.
  • İşçi, ücretsiz izin kullanmışsa.

Askerlik tazminatı ile ilgili diğer hususlar

  • Askerlik tazminatı, işçinin kıdem tazminatı hakkı ile birlikte değerlendirilir.
  • Askerlik tazminatı, işçinin vergilendirilmesi gereken gelirleri arasında yer alır.
  • Askerlik tazminatı, işçinin işsizlik sigortası primine tabi tutulur.

Sonuç olarak, muvazzaf askerlik hizmeti yapmak üzere iş sözleşmesini fesheden işçi, yukarıda belirtilen şartları taşıması halinde askerlik tazminatı almaya hak kazanır.


Yayımlandı

kategorisi