Avukatlık Ücreti 2024-2025 Güncel

Avukatlık Ücreti Nedir?

Avukatlık ücreti, bir avukatın müvekkiline karşı üstlendiği vekalet görevinin karşılığında aldığı ücrettir. Avukatlık ücreti, avukatlık hizmetinin niteliğine, kapsamına, işin zorluğuna, dava konusunun önemine, müvekkilin mali durumuna ve diğer ilgili unsurlara göre belirlenir.

Avukatlık Ücretinin Türleri

Avukatlık ücretleri, genel olarak asgari ücret tarifesine göre belirlenen ücretler ve sözleşmeye göre belirlenen ücretler olmak üzere iki ana başlıkta incelenebilir.

Asgari Ücret Tarifesine Göre Belirlenen Ücretler

Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatlık ücretlerinin asgari sınırlarını belirler. Bu tarifeye göre, avukatlık ücretleri, dava türüne, dava konusunun değerine ve davadaki taraf sayısına göre değişkenlik gösterir. Örneğin, asliye hukuk mahkemelerinde açılacak bir dava için avukatlık ücreti, ilk 100.000 TL için %16, sonraki 100.000 TL için %15, sonraki 300.000 TL için %14, sonraki 500.000 TL için %11, sonraki 700.000 TL için %8, sonraki 900.000 TL için %5, sonraki 1.100.000 TL için %3, sonraki 1.300.000 TL için ise %2 olarak belirlenmiştir.

Sözleşmeye Göre Belirlenen Ücretler

Avukatlık ücretleri, taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre de belirlenebilir. Bu durumda, avukat ve müvekkil, avukatlık ücretinin miktarını, ödeme şeklini ve zamanına ilişkin olarak serbestçe anlaşma yapabilirler.

Avukatlık Ücretinin Belirlenmesinde Etkili Olan Unsurlar

Avukatlık ücretinin belirlenmesinde etkili olan unsurlar şunlardır:

  • Avukatlık hizmetinin niteliği ve kapsamı: Avukatlık hizmetinin niteliği ve kapsamı, avukatlık ücretinin belirlenmesinde en önemli unsurlardan biridir. Örneğin, bir ceza davasında avukatlık hizmeti, bir hukuk davasında avukatlık hizmetinden daha kapsamlı ve zorlayıcı olabilir. Bu nedenle, ceza davalarında avukatlık ücreti, hukuk davalarında avukatlık ücretinden daha yüksek olabilir.
  • İşin zorluğu: İşin zorluğu, avukatlık ücretinin belirlenmesinde etkili olan bir diğer unsurdur. Örneğin, bir ticari davadaki hukuki sorunlar, bir tazminat davasındaki hukuki sorunlardan daha karmaşık ve zor olabilir. Bu nedenle, ticari davalarda avukatlık ücreti, tazminat davalarında avukatlık ücretinden daha yüksek olabilir.
  • Dava konusunun önemi: Dava konusunun önemi, avukatlık ücretinin belirlenmesinde etkili olan bir diğer unsurdur. Örneğin, bir taşınmazın mülkiyetinin tespiti davasının konusu, bir boşanma davasının konusundan daha önemli olabilir. Bu nedenle, taşınmazın mülkiyetinin tespiti davasında avukatlık ücreti, boşanma davasında avukatlık ücretinden daha yüksek olabilir.
  • Müvekkilin mali durumu: Müvekkilin mali durumu, avukatlık ücretinin belirlenmesinde etkili olan bir diğer unsurdur. Müvekkil, avukatlık ücretini ödeyebilecek durumda değilse, avukat ve müvekkil, avukatlık ücretini ödeme şekline ilişkin olarak serbestçe anlaşma yapabilirler.
  • Diğer ilgili unsurlar: Avukatlık ücretinin belirlenmesinde, işverenin avukata verdiği talimatlar, davadaki tarafların sayısı, davadaki delillerin niteliği ve sayısı gibi diğer ilgili unsurlar da göz önünde bulundurulabilir.

Avukatlık Ücretinin Ödenmesi

Avukatlık ücreti, genellikle avans ve tahakkuk eden ücret olmak üzere iki aşamada ödenir. Avans, avukatın davayı üstlenmesi ve takip etmesi için müvekkil tarafından verilen bir ön ödemedir. Tahakkuk eden ücret ise, dava sonucunda elde edilen menfaat veya tazminata göre belirlenen avukatlık ücretidir.

Avukatlık Ücretiyle İlgili İhtilaflar

Avukat ve müvekkil arasındaki avukatlık ücreti ile ilgili ihtilaflar, genellikle Arabuluculuk yoluyla çözümlenir. Arabuluculuk yoluyla bir çözüme varılamazsa, ihtilaf Mahkemeye taşınabilir. Mahkeme, avukatlık ücretinin miktarını, ödeme şeklini ve zamanını belirleyebilir.

Sonuç

Avukatlık ücret


Yayımlandı

kategorisi