Ücretli Öğretmen Saat Ücreti 2024-2025 Güncel

Ücretli Öğretmen Saat Ücreti 2023

Ücretli öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlara girerek başarılı olan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ücret karşılığında ders veren kişilerin yaptığı bir meslektir. Ücretli öğretmenler, kadrolu öğretmenler gibi aynı dersleri verirler ve aynı eğitim standartlarını uygulamakla yükümlüdürler.

Ücretli öğretmenlerin maaşları, çalıştıkları süreye ve haftalık ders saatlerine göre değişiklik gösterir. Ücretli öğretmenlerin saatlik ders ücreti, 2023 yılı için 75,15 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen enflasyon oranına göre güncellenmektedir.

Ücretli Öğretmen Maaşı Hesaplama

Ücretli öğretmen maaşı, haftalık ders saati sayısı ile saatlik ders ücretinin çarpılmasıyla hesaplanır. Örneğin, haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmenin maaşı, 30 saat x 75,15 TL = 2254,50 TL olur.

Ücretli Öğretmenin Vergilendirilmesi

Ücretli öğretmenlerin maaşları, gelir vergisine tabidir. Ücretli öğretmenlerin vergi dilimleri, brüt maaşlarına göre belirlenir. Örneğin, brüt maaşı 2.500 TL’nin altında olan ücretli öğretmenler, %15 vergi diliminden vergilendirilirler.

Ücretli Öğretmenin SGK’sı

Ücretli öğretmenlerin sigortaları, çalıştıkları kurum tarafından yatırılır. Ücretli öğretmenler, 4/B statüsünde sigortalı olarak çalışırlar. Bu sigorta statüsünde olan kişiler, emeklilik, sağlık, işsizlik, malullük ve ölüm gibi sigorta kollarından yararlanırlar.

Ücretli Öğretmenlik Başvurusu

Ücretli öğretmenlik başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlara girerek yapılır. Bu sınavlar, her yıl Haziran ve Eylül aylarında yapılır. Sınavlara katılmak için, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen başvuru şartlarını taşımak gerekir.

Ücretli Öğretmenlik Şartları

Ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunmak için aşağıdaki şartlar aranır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • En az lisans düzeyinde eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak
 • ÖSYM tarafından yapılan KPSS’den en az 50 puan almak

Ücretli Öğretmenlik Sınavı

Ücretli öğretmenlik sınavı, iki aşamalı olarak yapılır. Birinci aşamada, genel kültür ve genel yetenek testi uygulanır. İkinci aşamada ise alan bilgisi testi uygulanır.

Ücretli Öğretmenlik Sınavı Konuları

Genel kültür ve genel yetenek testi, şu konuları kapsar:

 • Türkçe
 • Matematik
 • Tarih
 • Coğrafya
 • Vatandaşlık

Alan bilgisi testi ise, başvurulan alana göre değişir. Örneğin, matematik öğretmenliği için alan bilgisi testi, matematik konularını kapsar.

Ücretli Öğretmenlik Sonuçları

Ücretli öğretmenlik sınavı sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanır. Sınavı kazanan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslara katılarak ücretli öğretmenlik yapmaya hak kazanırlar.

Ücretli Öğretmenlik Avantajları

Ücretli öğretmenlik, aşağıdaki avantajları sunar:

 • Öğretmenlik mesleğini deneyimlemek için bir fırsattır.
 • Ek gelir elde etmek için bir yoldur.
 • Eğitim alanında çalışmak isteyen kişiler için bir başlangıç noktasıdır.

Ücretli Öğretmenlik Dezavantajları

Ücretli öğretmenlik, aşağıdaki dezavantajları da sunar:

 • Kadrolu öğretmenlere göre daha düşük maaş ve daha az sosyal güvence sağlar.
 • Çalışılan okul ve ders saatleri, kurum tarafından belirlenir.
 • Kadrolu öğretmenlere göre daha az kariyer fırsatı sunar.

Sonuç olarak, ücretli öğretmenlik, öğretmenlik mesleğini deneyimlemek ve ek gelir elde etmek isteyen kişiler için bir fırsattır. Ancak, kadrolu öğretmenlere göre daha düşük maaş ve daha az sosyal güvence sağladığı unutulmamalıdır.


Yayımlandı

kategorisi