Emeklilikte Ihbar Tazminatı 2024-2025 Güncel

Emeklilikte İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin kanunda belirtilen hallerde feshedilmesi durumunda, işveren veya işçiye ödenmesi gereken bir tazminattır. İhbar tazminatının amacı, iş sözleşmesinin feshi nedeniyle karşı tarafa doğacak olan ekonomik kayıpları telafi etmektir.

İş Kanunu’nun 17. maddesinde ihbar tazminatı düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, iş sözleşmesi;

  • İşveren tarafından haklı nedenle feshedilmişse,
  • İşveren tarafından geçerli nedenle feshedilmişse,
  • İşçi tarafından haklı nedenle feshedilmişse,
  • İşçi tarafından geçerli nedenle feshedilmişse,
  • İş sözleşmesinin sona ermesi halinde,

işveren veya işçi diğer tarafa ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

Emeklilikte İhbar Tazminatı Durumu

İş Kanunu’nun 17. maddesinde sayılan fesih hallerinde, işveren veya işçi ihbar tazminatına hak kazanmaktadır. Bu fesih hallerinden biri de emekliliktir.

İş Kanunu’nun 14. maddesine göre, işçinin yaşlılık, malullük veya emeklilik aylığı veya toptan ödeme almak amacıyla iş sözleşmesini feshetmesi halinde, işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz.

Bu nedenle, bir işçinin emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda, işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz.

Yargıtay Kararları

Yargıtay, emeklilikte ihbar tazminatı konusundaki kararlarında, İş Kanunu’nun 14. maddesine vurgu yapmaktadır. Yargıtay’ın bu konudaki bazı kararları şunlardır:

  • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2020/1580 Esas, 2021/5099 Karar sayılı kararında, işçinin emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda, işçinin ihbar tazminatına hak kazanamayacağını belirtmiştir.
  • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2022/1086 Esas, 2022/1232 Karar sayılı kararında, işçinin emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda, işverenin de işçiye ihbar tazminatı ödemek zorunda olmadığını belirtmiştir.

Sonuç

Emeklilikte ihbar tazminatı konusundaki hukuki durum açıktır. İşçinin emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda, işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz. Bu durumda, işveren de işçiye ihbar tazminatı ödemek zorunda değildir.

Bu nedenle, emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini feshetmeyi düşünen işçilerin, ihbar tazminatı alamayacaklarını bilmeleri gerekir.


Yayımlandı

kategorisi