Işçi Kendi Isteğiyle Işten Ayrılırsa Tazminat Alabilir Mi 2024-2025 Güncel

İşçi Kendi İsteğiyle İşten Ayrılırsa Tazminat Alabilir mi?

İşçi, iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshederse, işverene ihbar tazminatı ödemek zorundadır. Ancak, işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda, kıdem tazminatı hakkı doğmaz.

İhbar Tazminatı

İşveren, iş sözleşmesini işçinin fesih bildirim süresine uymaksızın feshetmesi halinde, işçiye ihbar tazminatı ödemek zorundadır. İşçi de iş sözleşmesini işverenin fesih bildirim süresine uymaksızın feshetmesi halinde, işverene ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

İhbar tazminatının miktarı, işçinin brüt ücretine ve işyerinde çalıştığı süreye göre hesaplanır. İhbar tazminatının hesaplanmasında, işçinin brüt ücretine, işçinin işyerinde çalıştığı süreye göre belirlenen ihbar süresi çarpılır.

İşçi, iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshetmesi halinde, işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda değildir. Ancak, işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda, işverenin ihbar tazminatı talep etme hakkı vardır.

Kıdem Tazminatı

İşçi, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle feshedilmesi halinde, kıdem tazminatı almaya hak kazanır. İşçi, iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshetmesi halinde, kıdem tazminatı almaya hak kazanamaz.

Kıdem tazminatının miktarı, işçinin brüt ücretine ve işyerinde çalıştığı süreye göre hesaplanır. Kıdem tazminatının hesaplanmasında, işçinin brüt ücretine, işçinin işyerinde çalıştığı süreye göre belirlenen kıdem tazminatı oranı çarpılır.

İşçinin Kendi İsteğiyle İşten Ayrılması Durumlarında Kıdem Tazminatı Alabileceği Haller

İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda, kıdem tazminatı alabileceği bazı haller vardır. Bu haller şunlardır:

  • İşçinin, işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi.
  • İşçinin, işverenin sendikal faaliyetlerini engellemesi veya sendika üyesi olması nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi.
  • İşçinin, işveren tarafından cinsel tacize uğraması nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi.

Bu durumlarda işçi, kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Ancak, işçinin bu haklarını kullanabilmesi için, iş sözleşmesinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl içinde iş mahkemesine dava açması gerekir.

İşçinin Kendi İsteğiyle İşten Ayrılması Durumunda İşverenin Hak ve Yükümlülükleri

İşveren, işçinin iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshetmesi halinde, işçinin kıdem tazminatı alamayacağından, bu tazminatı işçiye ödemek zorunda değildir. Ancak, işverenin işçiye ihbar tazminatı ödeme hakkı vardır.

İşveren, işçinin iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshetmesi halinde, işçinin işyerinde çalıştığı süreye göre belirlenen ihbar süresine uymak zorundadır. İşveren, ihbar süresine uymadan işçiyi işten çıkarması halinde, işçiye ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

İşçinin Kendi İsteğiyle İşten Ayrılması Durumunda İşçinin Hak ve Yükümlülükleri

İşçi, iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshetmesi halinde, işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda değildir. Ancak, işverenin ihbar tazminatı talep etmesi halinde, işçi ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

İşçi, iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshetmesi halinde, işyerinden ayrılırken işverene iade etmesi gereken iş malzemelerini teslim etmek zorundadır. İşçi, iş malzemelerini iade etmemesi halinde, işverene karşı sorumlu olur.

İşçinin Kendi İsteğiyle İşten Ayrılması Durumunda Sonuç

İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda, işçinin kıdem tazminatı alma hakkı yoktur. Ancak, işçinin ihbar tazminatı alma hakkı olabilir. İşverenin de işçiye ihbar tazminatı ödeme hakkı vardır.


Yayımlandı

kategorisi