Kidem Tazminati Kalkiyor Mu 2024-2025 Güncel

Kıdem Tazminatı Kalkıyor mu?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi durumunda işçiye ödenmesi gereken bir tazminat türüdür. İşçiye, işyerinde çalıştığı her yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin feshi halinde işçinin ekonomik olarak korunması amacıyla ödenen bir tazminat türüdür.

2023 yılı sonlarında, bazı basın yayın organlarında kıdem tazminatının kaldırılacağı yönünde haberler yer aldı. Bu haberler, kamuoyunda büyük bir tartışmaya yol açtı.

Kıdem Tazminatının Kaldırılmasının Gerekçeleri

Kıdem tazminatının kaldırılmasının gerekçeleri arasında şunlar sayılabilir:

  • İşveren maliyetlerinin azaltılması: Kıdem tazminatı, işverenler için önemli bir maliyet kalemidir. Kıdem tazminatının kaldırılması, işveren maliyetlerinin azalmasına neden olacaktır.
  • İş piyasasının esnekleştirilmesi: Kıdem tazminatının kaldırılması, işverenlerin işçileri işten çıkarmayı daha kolaylaştıracaktır. Bu durum, iş piyasasının daha esnek hale gelmesine neden olacaktır.
  • İşsizlik oranının düşürülmesi: Kıdem tazminatının kaldırılması, işverenlerin işçileri işten çıkarmaktan daha az çekinmesine neden olacaktır. Bu durum, işsizliğin düşürülmesine katkıda bulunabilir.

Kıdem Tazminatının Kaldırılmasının Olumsuz Etkileri

Kıdem tazminatının kaldırılmasının olumsuz etkileri arasında şunlar sayılabilir:

  • İşçilerin ekonomik durumunun kötüleşmesi: Kıdem tazminatı, işçilerin emeklilik birikimi için önemli bir kaynaktır. Kıdem tazminatının kaldırılması, işçilerin emeklilik birikimlerini azaltacaktır.
  • İşçilerin iş güvencesinin azalması: Kıdem tazminatı, işçilerin iş güvencesini sağlayan önemli bir unsurdur. Kıdem tazminatının kaldırılması, işçilerin iş güvencesini azaltacaktır.
  • İşçi haklarının ihlali: Kıdem tazminatı, işçilerin temel bir hakkıdır. Kıdem tazminatının kaldırılması, işçi haklarının ihlali anlamına gelecektir.

Kıdem Tazminatının Kaldırılmasının Yasal Dayanağı

Kıdem tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi halinde işçiye, işyerinde çalıştığı her yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

Kıdem tazminatının kaldırılması için İş Kanunu’nda bir değişiklik yapılması gerekmektedir. Ancak, İş Kanunu’nda değişiklik yapılması için TBMM’de 2/3 çoğunluk gerekmektedir. Bu nedenle, kıdem tazminatının kaldırılmasının zor olduğu değerlendirilmektedir.

Kıdem Tazminatının Kaldırılmasıyla İlgili Mevcut Durum

2023 yılı sonlarında, bazı basın yayın organlarında kıdem tazminatının kaldırılacağı yönünde haberler yer aldı. Ancak, bu haberlere ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından incelenmektedir. Bakanlık, kıdem tazminatının kaldırılması konusunda bir çalışma yürütmektedir. Ancak, bu çalışmanın ne zaman tamamlanacağı ve ne tür bir sonuç doğuracağı henüz belli değildir.

Sonuç

Kıdem tazminatının kaldırılması, Türkiye’de önemli bir tartışma konusudur. Kıdem tazminatının kaldırılmasının hem olumlu hem de olumsuz etkileri bulunmaktadır. Kıdem tazminatının kaldırılması durumunda, işçilerin ekonomik durumu, iş güvencesi ve işçi hakları olumsuz etkilenecektir. Bu nedenle, kıdem tazminatının kaldırılması konusundaki çalışmaların dikkatli bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir.


Yayımlandı

kategorisi