Manisa Ticaret Borsası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Fiyatı 2024-2025 Güncel

Manisa Ticaret Borsası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Fiyatı

Manisa, Türkiye’nin en büyük çekirdeksiz kuru üzüm üreticilerinden biridir. İlde üretilen kuru üzüm, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda önemli bir yere sahiptir. Manisa Ticaret Borsası, il genelindeki kuru üzüm ticaretini düzenlemek ve fiyatların şeffaf bir şekilde belirlenmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Manisa Ticaret Borsası, her gün çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarını güncel olarak yayınlamaktadır. Bu fiyatlar, üreticilerin ve tüccarların birbirleriyle anlaşmaları için önemli bir referans kaynağıdır.

2023 Manisa Ticaret Borsası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Fiyatları

2023 yılı itibariyle Manisa Ticaret Borsası’nda çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları şu şekildedir:

  • Sultani çekirdeksiz kuru üzüm: 57,00-58,00 TL/kg
  • Hacıhalilbey çekirdeksiz kuru üzüm: 56,00-57,00 TL/kg
  • Bağarası çekirdeksiz kuru üzüm: 55,00-56,00 TL/kg

Bu fiyatlar, 17 Kasım 2023 tarihi itibarıyla geçerlidir.

Kuru Üzüm Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Kuru üzüm fiyatları, bir dizi faktörden etkilenmektedir. Bu faktörler arasında şunlar yer almaktadır:

  • Üretim miktarı: Üretim miktarının artması, fiyatları düşürürken, azalması fiyatları yükseltir.
  • İhracat talebi: İhracat talebinin artması, fiyatları yükseltir.
  • Döviz kuru: Dolar kurunun artması, fiyatları yükseltir.
  • Enflasyon: Enflasyonun artması, fiyatları yükseltir.

2023 Manisa Ticaret Borsası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Fiyatları Analizi

2023 yılı itibariyle Manisa Ticaret Borsası’nda çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları, geçen yıla göre yaklaşık %10 oranında artış göstermiştir. Bu artış, üretim miktarındaki azalmaya ve ihracat talebindeki artışa bağlı olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılında Manisa’da 200 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üretilmiştir. Bu miktar, 2021 yılına göre yaklaşık %5 oranında azalmıştır. Üretim miktarındaki azalışın başlıca nedeni, iklim koşullarının olumsuz olmasıdır.

2023 yılında Manisa’dan yaklaşık 150 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm ihraç edilmesi beklenmektedir. Bu miktar, 2022 yılına göre yaklaşık %10 oranında artış göstermektedir. İhracat talebindeki artışın başlıca nedeni, dünya genelindeki üzüm fiyatlarının artmasıdır.

Dolar kurunun da 2023 yılında artması, çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarını yükseltmiştir. Dolar kuru, 2022 yılı sonunda 10,00 TL’den, 2023 yılı sonunda 11,50 TL’ye yükselmiştir.

Enflasyon da 2023 yılında artmıştır. Üretici fiyat endeksi (ÜFE), 2022 yılı sonunda %80,00’den, 2023 yılı sonunda %90,00’a yükselmiştir. Bu artış, çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarını da yükseltmiştir.

Sonuç

2023 yılı itibariyle Manisa Ticaret Borsası’nda çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları, geçen yıla göre yaklaşık %10 oranında artış göstermiştir. Bu artış, üretim miktarındaki azalmaya, ihracat talebindeki artışa ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak gerçekleşmiştir.


Yayımlandı

kategorisi