Ne Kadar Tazminat Alırım 2023 2024-2025 Güncel

2023’te Ne Kadar Tazminat Alırım?

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her yıl için brüt ücretinin 30 günlük tutarı kadar ödenen bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı, işçinin işveren tarafından işten çıkarıldığı veya kendi isteğiyle işten ayrıldığı durumlarda ödenir.

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınan faktörler şunlardır:

  • İşçinin çalıştığı süre
  • İşçinin son aldığı brüt ücret
  • Kıdem tazminatı tavanı

2023’te kıdem tazminatı tavanı 19.982,83 TL’dir. Bu nedenle, bir işçinin alabileceği en yüksek kıdem tazminatı tutarı 19.982,83 TL’dir.

İşçinin çalıştığı süre arttıkça alacağı kıdem tazminatı tutarı da artar. Örneğin, 10 yıl çalışan bir işçinin alabileceği kıdem tazminatı tutarı 199.828,30 TL’dir.

İşçinin son aldığı brüt ücret arttıkça alacağı kıdem tazminatı tutarı da artar. Örneğin, 10 yıl çalışan ve son aldığı brüt ücreti 10.000 TL olan bir işçinin alabileceği kıdem tazminatı tutarı 199.828,30 TL’dir.

İşçinin işten çıkarıldığı veya kendi isteğiyle işten ayrıldığı durumlarda alacağı kıdem tazminatı tutarı aynıdır.

Kıdem tazminatı hesaplaması aşağıdaki formülle yapılır:

Kıdem tazminatı = Çalışılan süre * Son alınan brüt ücret / 30

Örneğin, 10 yıl çalışan ve son aldığı brüt ücreti 10.000 TL olan bir işçinin alabileceği kıdem tazminatı tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 10 * 10.000 / 30
= 33.333,33 TL

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçiye ödenen ikramiyeler de dikkate alınır. İkramiyelerin kıdem tazminatı hesabına dahil edilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

  • İkramiyeler süreklilik arz etmelidir.
  • İkramiyeler işçinin ücretine endeksli olmalıdır.

İkramiyelerin kıdem tazminatı hesabına dahil edilmesi için, ikramiyelerin son 12 ay içinde ödenmiş olması gerekir.

İşveren, işçinin kıdem tazminatı tutarını iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde belirleyebilir. İşveren, kıdem tazminatı tutarını belirlerken, işçinin kıdemi, son aldığı brüt ücret ve kıdem tazminatı tavanı gibi faktörleri dikkate almalıdır.

İşveren, işçinin kıdem tazminatı tutarını işçiye ödemezse, işçi, kıdem tazminatı alacağına karşı dava açabilir. Dava sonucunda işçi, kıdem tazminatı alacağına ve ayrıca faize hak kazanır.

2023’te ne kadar tazminat alacağınızı öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. Çalıştığınız süreyi belirleyin.
  2. Son aldığınız brüt ücreti belirleyin.
  3. Kıdem tazminatı tavanı olan 19.982,83 TL’yi belirleyin.

Bu bilgileri kullanarak, yukarıdaki formülü uygulayarak kıdem tazminatı tutarınızı hesaplayabilirsiniz.

İşveren tarafından işten çıkarıldığınız veya kendi isteğinizle işten ayrıldığınız durumlarda, kıdem tazminatı alacağınız için işvereninize ihtarname göndermeniz gerekir. İhtarnamede, kıdem tazminatı alacağınızı ve bu alacağınızı ne zamana kadar ödeyeceğini belirtin.

İşveren, ihtarnameden itibaren 10 gün içinde kıdem tazminatı tutarını ödemezse, işçi, kıdem tazminatı alacağına karşı dava açabilir.


Yayımlandı

kategorisi