Sözleşmeli Er Tazminat 2024-2025 Güncel

Sözleşmeli Er Tazminatı Nedir?

Sözleşmeli er, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) en az lise ve dengi okul mezunu olan kişilerden, 4 yıla kadar süreli sözleşmeyle istihdam edilen askerdir. Sözleşmeli erbaş ve erlerin tazminatları, 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile düzenlenmiştir.

Sözleşmeli Er Tazminatının Ödenmesi

Sözleşmeli erlere tazminat, iki durumda ödenir:

 • Kendi kusurları olmaksızın Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılması
 • Sözleşme süresinin bitmesi

Sözleşmeli er, kendi kusurları olmaksızın TSK’dan ayrılırsa, ayrıldığı tarihteki 15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın, 6191 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı Cetvelde hizmet yıllarına göre belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat alır.

Örneğin, 2023 yılı için 15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısı 10,6886’dır. 6191 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı Cetvelde yer alan hizmet yıllarına göre belirlenen oranlar ise aşağıdaki gibidir:

 • 1-3 yıl için: %10
 • 4-6 yıl için: %15
 • 7-9 yıl için: %20
 • 10-12 yıl için: %25
 • 13-15 yıl için: %30

Bu durumda, 2023 yılında 2 yıl görev yapan bir sözleşmeli er, ayrıldığı tarihte 15.330 x 10,6886 x 0,10 = 1.622,44 TL tazminat alır.

Sözleşmeli er, sözleşme süresinin bitiminde de tazminat almaya hak kazanır. Bu durumda, tazminat miktarı, sözleşmeli er olarak görev yaptığı süre boyunca aldığı aylık ücretlerin toplamına eşittir.

Sözleşmeli Er Tazminatının Hesaplanması

Sözleşmeli er tazminatının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır:

Tazminat = (Aylık Ücret x Sözleşme Süresi)

Aylık ücret, sözleşmeli erlerin görev yaptıkları rütbeye ve eğitim durumuna göre değişiklik gösterir. Örneğin, 2023 yılı için sözleşmeli erlerin aylık ücretleri aşağıdaki gibidir:

 • Sözleşmeli er: 6.500 TL
 • Sözleşmeli onbaşı: 7.000 TL
 • Sözleşmeli çavuş: 7.500 TL

Örneğin, 2023 yılında 2 yıl sözleşmeli er olarak görev yapan ve 6.500 TL aylık ücret alan bir kişinin tazminatı, aşağıdaki gibi hesaplanır:

Tazminat = (6.500 TL x 2 yıl) = 13.000 TL

Sözleşmeli Er Tazminatının Ödenme Süresi

Sözleşmeli er tazminatı, sözleşmeli erlerin ayrıldıkları tarihten itibaren 15 gün içinde ödenir.

Sözleşmeli Er Tazminatının Kesilmesine Neden Olan Durumlar

Sözleşmeli er tazminatı, aşağıdaki durumlarda kesilir:

 • Sözleşmeli er, kendi kusuru nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılır.
 • Sözleşmeli er, kendi isteğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılır ve ayrıldığı tarihte 15 hizmet yılını doldurmamışsa.
 • Sözleşmeli er, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası alır.

Sözleşmeli Er Tazminatının İadesi

Sözleşmeli er, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrıldıktan sonra, haksız yere tazminat almışsa, tazminatı geri ödemek zorundadır.

Sözleşmeli Er Tazminatının Vergilendirilmesi

Sözleşmeli er tazminatı, damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesinti yapılmadan ödenir. Ancak, sözleşmeli er tazminatının brüt tutarının 100.000 TL’yi geçmesi halinde, brüt tutarın %20’si oranında gelir vergisi kesintisi yapılır.


Yayımlandı

kategorisi