Part Time Çalışan Tazminat Alabilir Mi 2024-2025 Güncel

Part Time Çalışan Tazminat Alabilir Mi?

Part time çalışanlar, tam zamanlı çalışanlara göre daha az haklara sahip olsa da, bazı durumlarda tazminat alma hakkı elde edebilirler. Bu haklar, iş sözleşmesinde veya İş Kanunu’nda yer alan hükümlere göre belirlenir.

İş Sözleşmesinde Yer Alan Haklar

İş sözleşmesinde, part time çalışanların tazminat alma hakkına ilişkin özel hükümler yer alabilir. Bu durumda, iş sözleşmesinde yer alan hükümler geçerli olur. Örneğin, iş sözleşmesinde, part time çalışanların da tam zamanlı çalışanlar gibi kıdem tazminatı alma hakkının olduğu belirtilebilir.

İş Kanunu’nda Yer Alan Haklar

İş Kanunu’nda, part time çalışanların tazminat alma hakkına ilişkin genel hükümler yer alır. Bu hükümlere göre, part time çalışanlar, aşağıdaki durumlarda tazminat alma hakkına sahiptir:

  • İş sözleşmesinin feshi: İş sözleşmesi, işveren veya işçi tarafından feshedildiğinde, part time çalışanlar da tazminat alma hakkına sahiptir.
  • İşverenin kusurundan kaynaklanan iş sözleşmesinin feshi: İşverenin kusurundan kaynaklanan iş sözleşmesinin feshi durumunda, part time çalışanlar, tam zamanlı çalışanlara göre daha yüksek miktarda tazminat alma hakkına sahiptir.
  • İş sözleşmesinin sona ermesi: İş sözleşmesi, sözleşme süresinin sona ermesi veya belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda, part time çalışanlar da tazminat alma hakkına sahiptir.

Kıdem Tazminatı

Part time çalışanlar, kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin en az bir yıl süreyle devam etmesi ve işçinin işten ayrılması durumunda ödenir. Kıdem tazminatı miktarı, işçinin kıdem süresine ve son brüt ücretine göre belirlenir.

İhbar Tazminatı

Part time çalışanlar, ihbar tazminatı alma hakkına sahiptir. İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi durumunda ödenir. İhbar tazminatı miktarı, işçinin kıdem süresine ve son brüt ücretine göre belirlenir.

İşten Ayrılık Tazminatı

Part time çalışanlar, işverenin kusurundan kaynaklanan iş sözleşmesinin feshi durumunda, işsizlik sigortası kapsamında işsizlik ödeneği alma hakkına sahiptir. İşsizlik ödeneği alma hakkı, iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra en az 120 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması koşuluna bağlıdır.

Part Time Çalışanların Tazminat Alabilme Süresi

Part time çalışanların tazminat alma süresi, iş sözleşmesinin feshi veya sona ermesi tarihinden itibaren başlar. Kıdem tazminatı için hak düşürücü süre 10 yıldır. İhbar tazminatı için hak düşürücü süre 6 aydır. İşsizlik ödeneği için hak düşürücü süre ise 1 yıl 8 aydır.

Part Time Çalışanların Tazminat Hesaplaması

Part time çalışanların tazminat miktarı, iş sözleşmesinde veya İş Kanunu’nda yer alan hükümlere göre belirlenir.

Kıdem Tazminatı Hesaplaması

Kıdem tazminatı miktarı, aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

Kıdem tazminatı = (İşçinin kıdem süresi * Son brüt ücret) / 30

Örneğin, bir işçinin 10 yıllık kıdemi var ve son brüt ücreti 5.000 TL ise, işçinin kıdem tazminatı miktarı 166.666 TL olacaktır.

İhbar Tazminatı Hesaplaması

İhbar tazminatı miktarı, aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

İhbar tazminatı = (İşçinin kıdem süresi * Son brüt ücret) / 30

Örneğin, bir işçinin 3 yıllık kıdemi var ve son brüt ücreti 5.000 TL ise, işçinin ihbar tazminatı miktarı 50.000 TL olacaktır.

İşsizlik Ödeneği Hesaplaması

İşsizlik ödeneği miktarı, aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

İşsizlik ödeneği = (İşçinin son 4 aylık ortalama brüt ücreti * %40)

Örneğin, bir işçinin son 4 aylık ortalama brüt ücreti 5.


Yayımlandı

kategorisi