Yks Gözetmen Ücreti 2024-2025 Güncel

YKS Gözetmen Ücreti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye’de her yıl üniversiteye giriş için yapılan sınavdır. Sınav, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilir. Sınavın sağlıklı ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için ÖSYM tarafından görevlendirilen gözetmenler, sınavın her aşamasında önemli bir rol oynarlar.

Gözetmenler, sınavın başlamasından bitimine kadar sınav salonunda görev alarak, sınav kurallarını uygulamak, sınavın huzurlu ve güvenli bir şekilde geçmesini sağlamak, sınav sorularını ve cevap kâğıtlarını toplamak ve sınav sonuçlarını ÖSYM’ye teslim etmek gibi görevler üstlenirler.

Gözetmenlik görevi, hem ülkeye hem de sınava giren öğrencilere önemli katkılar sağlayan bir görevdir. Gözetmenler, sınavın adil ve şeffaf bir şekilde geçmesini sağlayarak, öğrencilerin hak ve menfaatlerini korumaya yardımcı olurlar. Ayrıca, sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunarak, sınavın ülke genelindeki prestijini artırırlar.

YKS Gözetmen Ücreti Ne Kadar?

YKS gözetmen ücreti, her yıl ÖSYM tarafından belirlenir. 2023 yılı için YKS gözetmen ücretleri şu şekildedir:

  • Gözetmen: 584 TL
  • Salon Başkanı: 602 TL
  • Bina Yöneticisi: 694 TL
  • Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 740 TL

Gözetmen ücretleri, vergi dilimine göre farklılık gösterebilir. Örneğin, yüzde 15’lik vergi diliminde olan bir gözetmen, 584 TL’lik ücretin tamamına hak kazanır. Ancak, yüzde 20’lik vergi diliminde olan bir gözetmen, 584 TL’nin yüzde 80’ine, yani 467,2 TL’ye hak kazanır.

YKS Gözetmen Ücreti Ne Zaman Yatar?

YKS gözetmen ücretleri, sınavın ardından ÖSYM tarafından ödenir. 2023 YKS gözetmen ücretleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde ödenmesi planlanmaktadır.

YKS Gözetmen Olmak İçin Gerekli Şartlar

YKS gözetmen olmak için aşağıdaki şartlara sahip olmak gerekir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak
  • Sınav tarihinde 20 yaşını doldurmuş olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
  • ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda görev almasına engel bir durumu bulunmamak

YKS Gözetmen Başvurusu Nasıl Yapılır?

YKS gözetmen başvurusu, ÖSYM’nin internet sitesinden online olarak yapılır. Başvurular, sınavdan en az 6 hafta önce başlar ve sınavdan en az 1 hafta önce sona erer.

Başvuru yapmak için öncelikle ÖSYM’nin internet sitesine giriş yapılır. Ardından, “Görevli İşlemleri” sekmesinde yer alan “Görevli Başvurusu” butonuna tıklanır. Açılan sayfada, gerekli bilgiler girilerek başvuru formu doldurulur.

Başvuru formunda yer alan bilgiler arasında ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, adres, telefon numarası, e-posta adresi, eğitim durumu, öğrenim gördüğü kurum, mezuniyet yılı, sınav görevi tercihleri gibi bilgiler yer alır.

Başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, “Gönder” butonuna tıklanarak başvuru işlemi tamamlanır.

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, uygun görülen adaylara ÖSYM tarafından görev teklifi yapılır. Görev teklifini kabul eden adaylar, sınavda görev alır.

YKS Gözetmenliği Nasıl Yapılır?

YKS gözetmenliği, sınavın başlamasından bitimine kadar süren bir görevdir. Gözetmenler, sınavın başlamasından önce sınav salonunun hazırlığını yapar,


Yayımlandı

kategorisi